Skapa ett popup-formulär

I den här artikeln kan du läsa om hur du anpassar ditt formulär i Get a Newsletter och hur du installerar det på din hemsida.

Emma avatar
Skrivet av Emma
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ett popup-formulär hjälper dig att konvertera besökare och få din e-postlista att växa. Du kan anpassa dina popup-formulär genom att ändra färgerna till företagets färger, använda rabatter eller specialerbjudanden.

När du har installerat koden och publicerat popup-formulären, kommer de att visas automatiskt på din hemsida.

I den här artikeln kan du läsa om hur du anpassar ditt popup-formulär i Get a Newsletter och hur du installerar det på din hemsida.

Innan du börjar

Här är några saker som är bra att veta:

 • Det senaste formuläret kommer att visas. Om du har flera formulär med samma visningsinställningar.

 • Besökaren kommer att se formuläret en gång per besök. Om besökaren stänger sidan och kommer tillbaka så kommer formuläret att visas igen.

Få åtkomst till formulär editorn

Formulär editorn är där du kan ändra popup-formuläret, tack-meddelandet, bekräftelsemailet och landningssidan.

För att komma till formulär editorn, följ nedan steg:

 1. Klicka på “Kontakter” > “Formulär” >

 2. Klicka på “Skapa ett formulär” > “Popup-formulär

 3. Välj en av mallarna

Anpassa ditt popup-formulär

Du kan anpassa hur popup-formuläret ser ut, så att det matchar hemsidan och företagets grafiska profil.


För att anpassa popup-formuläret, följ nedan steg:

 1. Välj en mall

 2. Klicka på “Design” för att ändra färger, typsnitt, textstorlek och inställningar för bilden.

 3. Om du vill ändra något i mallen, klicka på pennan bredvid blocket som du vill ändra.

Du kan lägga till, ta bort, ändra ordning och sätta ett fält som obligatorisk. E-postadressen är redan satt som obligatorisk. Du kan inte för tillfället lägga till fler fält än för-och efternamn.

Andra saker som är bra att veta är att:

 • Bilden visas inte inte i mobilvy.

 • Bakgrundsfärgen och bilden kommer vara densamma för tack-meddelandet.

Anpassa ditt tack-meddelande

Du kan ändra texten, typsnittet, textstorleken och lägga till linjer eller mer avstånd. Bakgrundsfärgen och bilden är densamma som för popup-formuläret.

När du känner dig nöjd med tack-meddelandet - klicka på “Nästa steg” för att:

Anpassa ditt bekräftelsemail

Klicka på “Design “ för att ändra färger, typsnitt, textstorlek, linjer och knappar.

Om du vill ändra texten- klicka på pennan bredvid blocket som innehåller texten du vill ändra.

Om du vill lägga till mer innehåll - klicka på “Bygg”, välj en sektion eller innehållsblock som du vill ha, dra och släpp blocket där du vill att innehållet ska vara.

När du känner dig nöjd med bekräftelsemailet - klicka på “Nästa steg” för att:

Anpassa din landningssida

Landningssida är där besökaren hamnar när den har bekräftat sin prenumeration.

Klicka på “Design “ för att ändra färger, typsnitt, textstorlek, linjer och knappar

Om du vill ändra texten - klicka på pennan bredvid blocket som innehåller texten.

Om du vill lägga till mer innehåll - klicka på “Bygg”, välj en sektion eller innehållsblock som du vill ha, dra och släpp blocket där du vill att innehållet ska vara.

När du känner dig nöjd med landingssidan - klicka på “Nästa steg” för att:

Anpassa visningsinställningar för ditt popup-formulär

Nu är det dags att välja när, var och hur dina besökare ska se ditt popup-formulär, vilken lista som de ska hamna på och vem som ska stå som avsändare för bekräftelsemailet.

Standardinställningen är att formuläret ska visas efter fem sekunder, från att en besökare kommer in på hemsidan. Tanken bakom det är att minimera antalet som av ren vana stänger ner information som visas så fort de kommer in en hemsida.

Ditt senaste popup-formulär är det som kommer att visas, om du har flera popup-formulär med samma visningsinställningar

Om du vill att popup-formuläret ska endast visas på en utvald sida, välj alternativet “Utvalda sidor” och skriv den URL:en eller URL:erna för de sidor som du vill att den ska visas på.

I tabellen nedan kan du se exempel på hur det fungerar. Du kan använda både absoluta länkar ( www.exempel.com) eller relativa länkar ( en del av en adress, till exempel /om-oss). Detta kan vara bra i de fall du vill ha olika formulär på hemsidan eller på olika hemsidor.

 • Absolut länk: www.exempel.com

 • Relativ länk: /om-oss/

När du har relativa länkar kommer formuläret visas på alla hemsidor, där du har klistrat in koden. Om den hemsidan har en länk som slutar med den relativa länken.

Länk

Formuläret kommer att visas:

/blogg/

/blogg/

/blogg*

/blogg/ och alla undersidor (/blogg/<post>/)

/blogg/*

på alla undersidor ( /blogg/<post>/) och inte på /blogg.

www.exempel.com

på första sidan www.example.com , men inte på andra sidor. Till exempel www.example.com/om-oss.

www.exempel.com*

Visas på alla sidor

www.exempel.com/blogg/

www.example.com/blog/ , men inte på undersidor. Till exempel www.exempel.com/blogg/min-första-artikel

www.exempel.com/blogg*

/blogg/ and /blogg/post/ på den specifika adressen.

www.example.com/blog/*

på alla undersidor ( /blog/<post>/) och inte på "huvudsidan ( /blog) för den specifika adressen.

Kan jag ha flera popup-formulär på samma hemsida?

Om du vill ha ett generell popup-formulär och ett specifikt formulär för en utvald sida, följ nedan steg:

 1. Skapa formulär A

 2. Välj “Alla sidor”

 3. Installera koden på hemsidan

 4. Publicera formulär A

 5. Skapa formulär B

 6. Välj “Utvald sida” och skriv länken till den sidan som du vill visa formuläret på

  1. Till exempel: /om-oss/

 7. Publicera formulär B

Nu är du klar 🥳

Formulär A kommer att visas på alla sidor förutom den utvalda sidan. Formulär B kommer att endast visas på den utvalda sidan ( /om-oss/).

Kan jag ha olika popup-formulär på olika hemsidor?

Om du har två olika hemsidor och vill ha två olika formulär, följ nedan steg::

 1. Skapa formulär A

 2. Välj “Utvalda sidor” och skriv i fältet “www.hemsidaA.com/*”

 3. Installera koden på hemsida A och B

 4. Publicera formulär A

 5. Skapa formulär B

 6. Välj “Utvalda sidor” och skriv i fältet “www.hemsidaB.com/*”

 7. Publicera formulär B

Nu är du klar 🥳

Formulär A kommer att visas på alla sidor på hemsidan A. Formulär B kommer att visas på alla sidor på hemsidan B.

Kan jag ha ett formulär på huvudsidan ( “/blog/”) och ett annat på undersidorna (“/blog/<post>)?

Om du vill ha ett formulär på huvudsidan och ett annat på undersidorna, följ nedan steg:

 1. Skapa formulär A

 2. Välj “Utvalda sidor” och skriv i fältet “/blogg/”

 3. Installera koden på din hemsida (om du inte redan har gjort det)

 4. Publicera formulär A

 5. Skapa formulär B

 6. Välj “Utvalda sidor” och skriv i fältet “/blogg/*”

 7. Publicera formulär B

Nu är du klar 🥳

Formulär A kommer att visas på www.dinhemsida.com/blogg/. Formulär B kommer att visas när en person går in på en bloggartikel (till exempel www.dinhemsida.com/blogg/artikel-001).

När du har valt när, var och hur ditt popup-formulär ska visas då är det dags att:

Installera koden på din hemsida

Kopiera och klistra in koden innan </head> på alla sidor på din hemsida.

Denna kod är universal. Det innebär att du endast behöver klistra in den en gång, även om du ändrar något eller skapar ett nytt formulär.

När du har klistrar in koden på din hemsida, kan du alltså via tjänsten styra vilket eller vilka formulär som ska visas. Utan att behöva klistra in koden igen på hemsidan.

Fick du svar på din fråga?