”Tvätta” texter
Emma avatar
Skrivet av Emma
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Här är ett litet tips om hur du lätt kan ”tvätta” texter.

Ofta finns texten du vill ha in i ditt nyhetsbrev någon annanstans. Den kan ligga i Word eller i ett annat program, kanske texten ligger på en hemsida. Det som händer när du kopierar texten är att i bakgrunden följer det med dold kod. Det är kod som bla talar om vilket typsnitt, storlek och färg texten ska ha. Det är bara en del av den bakgrundskod som kan följa med. Den här bakomliggande koden kan ställa till det och förstöra när du klistrar in den i ditt nyhetsbrev. Den är anpassad för en helt annan miljö än ditt brev och därför är det bra att ta bort den bakomliggande koden innan du klistrar in texten i brevet.


Hur får jag ren text?

Lättaste sättet att få bort all bakomliggande kod, och få en ren text, är att klistra in texten i en txt-fil först. Tips är att alltid ha den här txt-filen Anteckningar.txt liggandes på skrivbordet. Då kommer du snabbt åt den när du vill tvätta texter.

Här kommer en följdordning. Det kanske ser lite krångligare ut än vad det egentligen är. Du kommer att märka efter ett par gånger så går det väldigt lätt och smidigt.

1. Kopiera texten som du vill få in i ditt nyhetsbrev.

2. Klistra in texten i en tom txt-fil (Anteckningar.txt).

3. Kopiera texten i txt-filen

4. Klistra in texten i ditt brev.

Till din hjälp så finns det 3 väldigt bra snabbkommandon som du kan använda dig av:
Ctrl-A: markerar allt
Ctrl-C: kopierar markerad text
Ctrl-V: klistrar in det som är uppkopierat i minne


Kombinera ovanstående snabbkommandon så här, så går det väldigt fort att tvätta texterna.

1. Markera text som du vill ha, Ctrl-C (för att kopiera den),

2. Öppna en tom txt-fil, Ctrl-V (för att klistra in)

3. Ctrl-A (för att markera allt i txt-filen)

4. Ctrl-C (för att kopiera den igen, men nu som ren text)

5. Gå till brevet och gör en Ctrl-V (för att klistra in den rena texten).


Nu har du texten i ditt nyhetsbrev utan att ha fått med den bakomliggande kod som kunde ställa till problem.

Fick du svar på din fråga?