Spam-mail utger sig ofta för att komma från en känd domän, till exempel hotmail eller gmail, men skickas sedan från helt andra mailservrar. Samma scenario uppstår när du skickar mail genom en e-posttjänst – oss eller någon annan.

För att minska risken för att mottagande servrar ska reagerar misstänksamt på dina utskick kan du lägga in information på din domän om att du använder Get a Newsletters mailservrar för att skicka dina nyhetsbrev. Då kan mottagarens server kontrollera att det verkligen är du som avsändare som har skickat mailet.

För att göra det behöver du lägga in följande information på domänen som du skickar mailet från:

 • SPF record

 • DKIM

 • Sender ID

Dessa inställningar ska läggas in i din e-postdomäns DNS-inställningar, även kallat namnserver-inställningar.

Vi guidar dig hur du gör för respektive inställning nedan. Steg ett är att se till att du, någon i ditt team eller supporten för ditt webbhotell kommer åt DNS-inställningarna för din domän.

Steg 1. Ta reda på vem som hanterar din domän/namnservrar

Har du en .se eller .nu-domän?

 1. Gå till Internetstiftelsen

 2. Klicka på “Domäner” i menyn

 3. Skriv in ditt domännamn och klicka på “Sök”

 4. Klicka på “Se innehavare” och scrolla ner till “Namnserver”. Där kan du se var just du ska vända dig för att lägga in rätt inställningar.

Har du något annat på slutet, till exempel .com?

 1. Gå till www.who.is

 2. Skriv in ditt domännamn och klicka på förstoringsglaset

 3. Scrolla ner till “nserver”. Där kan du se var just du ska vända dig för att lägga till rätt inställningar.

När du vet var din domän hanteras kan du antingen välja att kontakta supporten för ditt webbhotell och be dem hjälpa dig lägga in SPF, DKIM & Sender ID enligt nedan eller logga in och lägga in under domänens DNS-inställningar.

Steg 2. Lägg till SPF-Record

Vad är SPF-Record?

SPF-Record står för Sender Policy Framwork och är en verifiering som ger mottagande server information om vilka mailservrar som är godkända att skicka e-post via en domän. Det hindrar andra personer från att skicka mail och hävda att det kommer från dig.

SPF kan ses lite som ditt körkort eller pass. Om inte informationen på ditt ID matchar personen som har det, kan det ses som misstänksamt. Ingen kan alltså planka in på krogen med ditt körkort.

Så gör du för att lägga till SPF-Record

SPF-Record ska läggas till i DNS-inställningarna för din domän och innehålla följande text:

include:spf.gansend.com

Den exakta ordningen och tillvägagångssättet kan se olika ut för olika webbhotell men den information som ska läggas till i de olika fälten är:


Typ: TXT
Data: include:spf.gansend.com


Övriga fält kan lämnas som de är.


Exempel på hur SPF-record kan se ut när det är inlagt:

v=spf1 mx a include:spf.gansend.com ~all


Nedan har du länkar till hjälpartiklar för hur du lägger till SPF som TXT hos några av de vanligaste webbhotellen:

Saknar du just den tjänst du använder i listan? Kontakta oss.

Så kollar du att SPF är korrekt inlagt

Du kan dubbelkolla om ditt SPF-record är korrekt inlagt genom att:

 1. Gå till http://www.kitterman.com/spf/validate.html

 2. I fältet “Domain name:" skriver du in din domän och klickar på Enter

 3. Under “Found v=spf1 record for domain.com:” kommer SPF-Record för din domän dyka upp. Se till att texten ”include:spf.gansend.com” är inkluderad.

 4. Om den inte ligger inne får du göra ett nytt försök att lägga in SPF-record enligt ovan, eller be supporten för ditt webbhotell hjälpa dig. Observera att det kan ta upp till 48 timmar för DNS-inställningar att gå igenom.


Steg 3. Lägg till DKIM

Vad är DKIM?

DKIM står för DomainKeys Identified Mail vilket är en verifikation som hjälper mottagande e-postservrar att verifiera att mailet verkligen är skickat från den domän som står som avsändare.

Det fungerar som en digital signatur som bekräftar att det verkligen är du som skickat mailet och att ingen har ändrat mailet sedan du skickade det. Man kan säga att DKIM är som den där silvriga tråden på sedlar, som påvisar att den är äkta.

Så gör du för att lägga till DKIM

DKIM-inställningen gör du på domänens DNS-inställningar och det läggs in som en subdomän. Det exakta tillvägagångssättet för att lägga till detta ser olika ut för olika webbhotell, men den information som ska läggas in är:

Subdomän: getanewsletter._domainkey
Typ: CNAME
Data: key1._domainkey.gansend.com

Övriga fält kan lämnas tomma.

Nedan har du länkar till hjälpartiklar för hur du lägger till DKIM som CNAME hos några av de vanligaste webbhotellen:

Saknar du just den tjänst du använder i listan? Kontakta oss.

Så kollar du om DKIM är korrekt inlagt

Du kan dubbelkolla om DKIM-inställningen är korrekt genom att:

1. Gå till Google Admin Toolbox

2. Radera "domännamn" och fyll istället i din domän. Om du till exempel skulle vilja söka DKIM för example.com skulle du skriva: getanewsletter._domainkey.example.com

3. Om DKIM-inställningen har lags till på rätt sätt kommer du se en lång text under ;ANSWER
Exempel för Get a Newsletter:

getanewsletter._domainkey.getanewsletter.com. 3598 IN CNAME key1._domainkey.gansend.com.

key1._domainkey.gansend.com. 28 IN TXT "k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC6cEgZWVkOA8vU/rSpaLNoLvW83+NXzYVWvqlvkfYuoRTlfw36vnTUK2o+2Yp4cgbB4F9m9G/qKAlLBsrpb4d5RIouz83BswBYzFzxQOevUiIoyXWkeAy4q9DOuGw8v0G467pN7z+/4iGgxxr2bad1UbIctKyuY9MLvHpBG697BQIDAQAB"

4. Om DKIM inte ligger inne på rätt sätt ser du istället ingenting under ;ANSWER. Då får du göra ett nytt försök att lägga in DKIM-inställningen enligt ovan, eller be supporten för ditt webbhotell om hjälp. Observera att det kan ta upp till 48 timmar för DNS-inställningar att gå igenom.

När DKIM är inlagt på er domän – skicka ett mail till support@getanewsletter.com, så fixar vi det sista som behövs från vår sida för att verifieringen ska slå igenom hela vägen.

Steg 4. Sender ID

Vad är Sender ID?

Sender ID är en verifikation som är baserad på och väldigt snarlik SPF-record men tittar på lite andra saker vilket gör att de två kompletterar varandra.

Så gör du för att lägga till Sender ID

Även Sender ID läggs till i DNS-inställningarna och det som ska läggas till är:

Type: TXT

Data: spf2.0/mfrom,pra a mx include:spf.gansend.com ~all

Övriga fält kan lämnas tomma.

Information för den vetgirige

Bra att veta om DKIM
https://sv.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mail

Bra att veta om SPF-records
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework

Här kan du skapa SPF-records
Har du inget SPF-record kan du enkelt skapa ett med hjälp av information från någon av nedanstående sidor.

http://www.openspf.org/
http://randsco.com/index.php/2007/02/07/writing_an_spf_record
http://www.openspf.org/FAQ/Common_mistakes

Bra att veta om Sender ID
https://sendgrid.com/blog/sender-id-email-authentication-what-you-need-to-know/

Vad är DMARC?
https://dmarc.org/overview/

Hittade du svaret?