Hoppa till huvudinnehåll
Hantera existerande kontakter
Emma avatar
Skrivet av Emma
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Kunder, följare eller supporters...! Oavsett vilket, är det du som bestämmer vilken information dina kontakter skall ta del av.

När du sänder ut ett utskick bestämmer du vilken/vilka listor som ska få ditt nyhetsbrev. Om en kontakt finns med på den lista du väljer och inte har valt att avsluta sin prenumeration, kommer ett mejl gå ut.

I verktyget hanterar du enkelt dina kontakter. Du kan ha flera olika listor och skicka specifik information till utvalda kontakter.

Den här artikeln lär dig allt du behöver veta om hur du exporterar, raderar och redigerar dina befintliga kontakter och deras prenumerationer.

Innan du börjar

Här är några saker som kan vara bra att tänka på innan du sätter igång: 

 • Om du går till “Kontakter” ser du samtliga e-postadresser, sorterade efter det datum då de senast blev uppdaterade. Här hanterar du alltså själva e-postadressen.

 • Går du istället till “Kontakter” > “Prenumerationen” hanterar du prenumerationer. Det vill säga listan/listorna som e-postadressen finns med på.

 • Du hanterar dina kontakter genom att klicka på "Välj verktyg". 

 • För att välja alla kontakter, klickar du bara på "Välj verktyg". Då markeras samtliga kontakter. 

 • För att markera alla kontakter på en och samma lista; filtrera på listan och klicka sedan på "Välj åtgärd..". 

 • För att lägga till en prenumeration(er) på befintliga e-postadresser behöver listan först skapas. Det gör du genom att gå till ”Kontakter” > ”Listor” > ”Skapa ny lista”

Redigera en kontakt 

Om du vill redigera en e-postadress som redan är importerad ska du följa de här stegen:

 1. Gå till "Kontakter". 

 2. Sök på e-postadress för den kontakt som du vill redigera. 

 3. Klicka på e-postadressen. 

 4. Ändra e-postadress, för/efternamn eller hantera attribut och prenumerationer. 

 5. När du känner dig färdig klickar du på "Spara och återvänd". 

Om du vill redigera flera kontakter, importera dem som att de vore nya kontakter och kryssa i rutan "Uppdatera existerande kontakter".

Exportera kontakt(er)

För att exportera en eller flera e-postadresser kan du följa de här stegen:

 1. Gå till "Kontakter". 

 2. Skriv in den e-postadress som du vill exportera i sökfältet, alternativt filtrera på listan som du önskar exportera.

 3. Kryssa för rutan bredvid e-postadressen, om du inte har filtrerat på en lista.  

 4. Klicka på "Välj åtgärd.." > "Exportera". 

 5. Klicka på den gröna knappen som då visas.

 6. Klicka på "Ladda ner" för att ladda ner filen till din dator.  

Filen som du laddar ner innehåller:

 • Förnamn.

 • Efternamn.

 • E-postadress.

 • Om kontakten är aktiv eller inte (1 = aktiv).

 • Dina egna attribut, om du har några. 

Radera en kontakt 

För att radera en e-postadress ska du följa de här stegen: 

 1. Gå till "Kontakter". 

 2. Sök på den e-postadress som du önskar radera.

 3. Kryssa i rutan bredvid e-postadressen. 

 4. Klicka på "Välj verktyg" > "Radera". 

 5. Klicka på den gröna knappen som då visas.

 6. Bekräfta att du vill radera kontakten. 

Lägg till en prenumeration 

För att lägga till en prenumeration för en kontakt följer du de här stegen:

 1. Gå till "Kontakter". 

 2. Sök på den e-postadress som du önskar radera.

 3. Kryssa i rutan bredvid e-postadressen. 

 4. Klicka på "Välj åtgärd.." > "Lägg till prenumeration(er) för" > välj listan som  kontakten ska finnas med på.

 5. Klicka på den gröna knappen som visas.

 6. Bekräfta att du vill lägga till prenumeration(en). 

Om du lägga till prenumeration för flera kontakter samtidigt, importera dem som att de vore nya kontakter och välj listan som du vill att de ska finnas med på. 

Kopiera en prenumeration 

Att kopiera en prenumeration är bra, om du till exempel har skapat en ny lista och vill säkerställa att de som avslutat sin prenumeration också är avslutade på den nya listan - när du kopierar en prenumeration medföljer informationen om prenumerationen avslutats eller inte. 

För att kopiera en prenumeration följer du de här stegen: 

 1. Gå till "Kontakter" >"Prenumerationer" . 

 2. Sök på e-postadressen för den kontakt du vill kopiera prenumerationen för.

 3. Kryssa i rutan bredvid e-postadressen. 

 4. Klicka på "Välj åtgärd..." > "Kopiera till" > välj listan som du vill kopiera till. 

 5. Klicka på den gröna knappen som visas.

 6. Bekräfta att du vill kopiera prenumerationen. 

Om du kopierar prenumerationen för flera kontakter samtidigt, kan du kryssa i alla som du önskar kopiera prenumeration för, eller filtrera på en specifik lista, följt av "Välj åtgärd..." > "Kopiera till" >  listan som du vill kopiera till. Klicka sedan på den gröna knappen och bekräfta att du vill kopiera prenumeration. 

Exportera prenumeration(er)

För att exportera en eller flera prenumerationer följer du de här stegen:  

 1. Gå till "Kontakter" >"Prenumerationer" .  

 2. Skriv in den e-postadress som du önskar exportera i sökfältet, alternativ filtrera på listan som du vill exportera.

 3. Kryssa i rutan bredvid e-postadressen, om du inte har filtrerat på en lista.  

 4. Klicka på "Välj åtgärd..." > "Exportera". 

 5. Klicka på den gröna knappen som visas.  

 6. Klicka på "Ladda ner" för att ladda ner filen till din dator.  

Filen som du laddar ner innehåller:

 • Förnamn.

 • Efternamn.

 • E-postadress.

 • Om kontakten är aktiv (1 = aktiv).

 • Namnet på listan.

 • Datum för när prenumerationen skapades.

 • Datum för när prenumerationen bekräftades. 

 • Datum för när prenumerationen avslutades, om den är avslutad. 

Avsluta en prenumeration 

En avslutad prenumeration är det som gör att en person inte får ett utskick, även om de ligger med på listan. Detta gäller, oavsett om du skulle importera kontakten på nytt.

Om du önskar ta bort en e-postadress helt och hållet, går du till kontakt-sidan och raderar kontakten.   

För att avsluta prenumerationen för en kontakt ska du följa de här stegen:

 1. Gå till "Kontakter" >"Prenumerationer" . 

 2. Sök på den e-postadress som du önskar radera prenumerationen för.

 3. Kryssa i rutan bredvid e-postadressen. 

 4. Klicka på "Välj åtgärd..." > "Avsluta".

 5. Klicka på den gröna knappen som då visas.

 6. Bekräfta att du vill radera prenumerationen. 

Om du önskar att avsluta flera prenumerationer samtidigt, kan du kryssa i alla som du vill radera prenumerationen för, eller filtrera på en specifik lista, följt av "Välj åtgärd..." > "Avsluta". Klicka sedan på den gröna knappen och bekräfta att du vill radera prenumerationen.

Radera en prenumeration 

Att radera en prenumeration innebär att all information som rör själva prenumerationen försvinner, till exempel att en kontakt avslutat sin prenumeration, eller det datum som en e-postadress lagts till listan. 

Om du önskar ta bort en e-postadress helt och hållet - gå till kontakt-sidan och radera kontakten därifrån. 

För att radera prenumerationen för en kontakt ska du följa de här stegen:

 1. Gå till "Kontakter" >"Prenumerationer" . 

 2. Sök på e-postadressen för den kontakt som du vill radera.

 3. Kryssa i rutan bredvid e-postadressen. 

 4. Klicka på "Välj åtgärd..." > "Radera"

 5. Klicka på den gröna knappen som då visas.

 6. Bekräfta att du vill radera prenumerationen. 

Om du vill radera flera prenumerationer samtidigt, kryssar du i alla som du önskar radera prenumeration för, eller filtrerar på en specifik lista, följt av "Välj åtgärd..." > "Radera". Klicka sedan på den gröna knappen och bekräfta att du vill radera prenumerationen.

Fick du svar på din fråga?