Schemalägg ditt utskick
Emma avatar
Skrivet av Emma
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ett utskick som är schemalagt går ut på ett specifik datum och tid, till en eller flera listor.  Fliken "Schemalagda utskick" ger dig en översikt över alla dina utskick som är schemalagda.

Innan du börjar

 • Schemalagda utskick som är skickade finner du under fliken "Skickade mail".

 • Du kan närsomhelst avbryta ett schemalagt utskick, genom att klicka på röda fyrkanten. Det stoppade utskicket kommer att flyttas till ett utkast.

 • Alla dina schemalagda mail är kronologiskt ordnade utifrån vilket datum de senast sparades.

 • Du kan skicka till flera listor samtidigt. Om en mottagare finns med på båda listorna kommer det endast att skickas ut ett mejl. 

Så schemalägger du ett utskick

 1. Gå till "Utskick" > "Utskick".

 2. Klicka på ikonen som ser ut som ett pappersflygplan bredvid namnet på utskicket som du vill schemalägga. 

 3. Välj alternativet "Schemalägg nyhetsbrev"  

 4. Välj vilken eller vilka listor som du vill skicka till.

 5. Fyll i ämnesraden och välj avsändare

 6. Fyll vilken datum och tid för när du vill att utskicket ska skickas ut. 

 7. När du känner dig redo, klicka på den gröna knappen "Schemalägg utkast" för att schemalägga. 

Grymt jobbat, nu kan du se ditt schemalagda utskick under fliken "Schemalagda utskick". 

Fick du svar på din fråga?