Radera en lista
Emma avatar
Skrivet av Emma
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Innan du raderar en lista

  • När du raderar en lista förlorar du all information kopplad till prenumeranternas aktivitet, liksom om de har valt att avsluta sin prenumeration.

  • Tänk därför på att att exportera den informationen, innan du raderar. Gå till "Kontakter" > "Prenumerationer " > "Filtrera" > filtrera på listan som du vill radera > "Välj verktyg" > "Exportera". 

  • E-postadressen som är kopplad till listan kommer då inte raderas.  

  • Om listan är kopplad till ett automatiskt utskick, se till att ta bort listan från det automatiska utskicket innan du raderar listan.  

Så raderar du en lista 

För att radera en lista följer du de här stegen:

  1. Gå till "Kontakter" > "Listor".

  2. Klicka på det röda krysset (x)  bredvid namnet på listan som du vill radera.

  3. Bekräfta att du vill radera den valda listan.

När du har bekräftat ditt val, kommer listan att raderas. 

Fick du svar på din fråga?