Hem  ›  0. Guider  ›  Utskick – Genomgång

Utskick – Genomgång

Taggar: ,

Fliken ”Utskick” ger dig en översikt över alla dina utskick – från utkast till redan skickade. Här kan du också skapa nya utskick, komma till dina rapporter och skicka iväg de utskick du har förberett.

Allmänt

Det mesta du kan göra med dina utskick gör du med verktygen längst till höger på varje rad. Håll muspekaren över respektive verktyg så visas en förklaring av vad de gör. Vissa verktyg, som att skicka ett utskick till nytillkomna prenumeranter eller sprida det i sociala medier (Facebook, Twitter o.s.v.), hittar du under rapporten för respektive utskick.

Varje rubrik visar de fem senaste utskicken i respektive kategori. Har du fler utskick än så visas en ”Visa alla”-länk under listan.

Utkast

Under ”Utkast” hittar du de utskick/nyhetsbrev som du ännu inte skickat. Utkasten är kronologiskt ordnade efter vilket som sparades senast.

Du kan klicka på utskickets namn för att redigera det och om du vill skicka det så klickar du verktyget längst till höger – ett kuvert med en pil ( Skicka ).

Verktygen för utkast

Förhandsgranska visar en förhandsgranskning av ditt utskick i ett nytt fönster.

Redigera öppnar utskicket så att du kan redigera det. Du kan också klicka direkt på utskickets namn för att redigera det, det är samma sak.

HTML öppnar utskicket så att du kan redigera den bakomliggande HTML-koden. Det här är alternativet för dig som är en hejare på HTML och vet precis hur du vill koda utskicket. Vill du bara ändra lite småsaker i HTML-koden men se utskicket i vanligt format för det mesta så går det att ändra i HTML-koden även när du öppnar utskicket som vanligt – klicka bara på knappen ”HTML” längst upp till vänster i redigeringsfönstret.
    När du redigerar i HTML-läge, och även i vanliga editorn, har du bara tillgång till de delar av koden som ligger mellan ”<body>” och ”</body>”, övriga delar (inklusive dessa två taggar) är dolda.

Duplicera skapar en kopia av ditt utkast. Kopian döps till ”Kopia av [gamla namnet]” och läggs överst i utkastlistan.

Radera raderar ditt utkast.

Skicka tar dig till en guide i två korta steg för att skicka ditt utskick/nyhetsbrev.

Skickade

De utskick som redan skickats, eller som just håller på att skickas, visas alltid längst ned på sidan.

Verktygen för skickade

Förhandsgranska visar en det gjorda utskicket i ett nytt fönster.

Rapport öppnar statistiksidan för utskicket. Där kan du läsa hur många mejl som studsade, vilka länkar folk har klickat på och mycket annat.

Skapa ett nytt utskick baserat på detta utskick öppnar en kopia av utskicket i redigeringsläge, så att du kan skapa ett nytt utskick utifrån det du redan har skickat.

Radera raderar det skickade utskicket. Du får välja om du vill behålla den tillhörande rapporten eller radera den också.

Verktygen visas först när verktyget gjort klart en del förberedelser, så som t.ex. skapa rapporten.

Automatiska utskick

Om du har lagt upp utskick som automatiskt går ut till dina prenumeranter en viss tid efter att de bekräftat sin prenumeration så visas rubriken ”Automatiska utskick”, med en lista över de utskicken. Eftersom dessa utskick går iväg kontinuerligt så läggs de aldrig under ”Skickade”.

Tänk på att om du lägger till prenumeranter i en lista utan att skicka iväg ett bekräftelsemejl, så betraktas de automatiskt som bekräftade och de automatiska utskicken skickas ut som om mottagarna hade bekräftat sin prenumeration när du lade till dem. Ett utskick skickas dock aldrig mer än en gång till en och samma mottagare (så om du tar bort och sedan lägger till samma mottagare igen så får hon/han utskicket ändå bara en gång).

Verktygen för automatiska utskick

Förhandsgranska visar en förhandsgranskning av ditt utskick i ett nytt fönster.

Rapport öppnar statistiksidan för det automatiska utskicket. Där kan du läsa hur många mejl som skickats, vilka länkar folk har klickat på och mycket annat. Rapporten uppdateras allteftersom fler utskick görs.

Skapa ett nytt utkast baserat på detta utskick öppnar en kopia av utskicket i redigeringsläge, så att du kan skapa ett nytt utskick utifrån det du redan har skickat.

Radera raderar det automatiska utskicket. Du får välja om du vill behålla den tillhörande rapporten eller radera den också.

Pausa pausar ditt automatiska utskick. Under den tid som utskicket är pausat skickas detta utskick inte till några prenumeranter. När du väljer att starta utskicket igen (genom att trycka på Starta-knappen ) så får du välja om du vill skicka ut utskicket till dem som missat det under tiden det var pausat. Var det ingen som missade utskicket under tiden det var pausat så startar det automatiska utskicket utan frågor.

Redigera (visas bara när du har pausat utskicket) öppnar utskicket så att du kan redigera det. Du kan också klicka direkt på utskickets namn för att redigera det, det är samma sak.

Ändra utskickstid (visas bara när du har pausat utskicket) låter dig ändra hur lång tid efter att någon har bekräftat sin prenumeration som de ska få utskicket.

Schemalagda utskick

Om du har schemalagt ett utskick så att det skickas på ett visst datum/klockslag så visas rubriken ”Schemalagda utskick”, med en lista över de utskicken. Du kan välja att stoppa ett schemalagt utskick genom att klicka på stoppknappen ( Stoppa , längst till höger), det placeras då högst upp under dina utkast igen.

Verktygen för schemalagda utskick

Förhandsgranska visar en förhandsgranskning av ditt utskick i ett nytt fönster.

Ändra utskickstid låter dig ändra tidpunkten när utskicket ska skickas.

Skapa ett nytt utkast baserat på detta utskick öppnar en kopia av utskicket i redigeringsläge, så att du kan skapa ett nytt utskick utifrån det du redan har skickat.

Stoppa stoppar det planerade utskicket. Den schemalagda tiden tas bort och utskicket flyttas till ”Utkast”.

Stoppade utskick

Om du har skickat max antal mejl denna månad så stoppas automatiska utskick och schemalagda utskick automatiskt av systemet och hamnar under ”Stoppade utskick”, längst upp på sidan. Du kan då välja att uppgradera ditt konto för att kunna skicka fler mejl per månad, eller så kan du vänta till nästa månad och skicka utskicken då istället.

När du har uppgraderat ditt konto, eller inväntat nästa månadsskifte, så klickar du bara på starta-knappen (om det är ett pausat automatiskt utskick) för att fortsätta skicka det automatiska utskicket, eller på skicka-knappen (om det är ett pausat schemalagt utskick) om du vill skicka ut det schemalagda utckicket. Självklart kan du också välja att inte skicka det schemalagda utskicket alls: klicka på stopp-knappen så läggs utskicket tillbaka under ”Utkast”.

Verktygen för stoppade utskick

Verktygen skiljer sig åt beroende på om det är ett automatiskt eller ett schemalagt utskick som är stoppat/pausat.

Verktyg för stoppade automatiska utskick.

Förhandsgranska visar en förhandsgranskning av utskicket i ett nytt fönster.

Rapport öppnar statistiksidan för det automatiska utskicket. Där kan du läsa hur många mejl som skickats, vilka länkar folk har klickat på och mycket annat. Rapporten uppdateras allteftersom fler utskick görs.

Skapa ett nytt utkast baserat på detta utskick öppnar en kopia av utskicket i redigeringsläge, så att du kan skapa ett nytt utskick utifrån det du redan har skickat.

Radera raderar det skickade utskicket. Du får välja om du vill behålla den tillhörande rapporten eller radera den också.

Starta startar ditt automatiska utskick igen (förutsatt att du har uppgraderat eller inväntat ny månad). Om några prenumeranter har missat utskicket under tiden som det var pausat/stoppat så får du nu välja om du vill skicka ut utskicket till dem också. Var det ingen som missade utskicket under tiden det var pausat/stoppat så startar det automatiska utskicket utan frågor.

Verktyg för stoppade schemalagda utskick.

Förhandsgranska visar en förhandsgranskning av utskicket i ett nytt fönster.

Stoppa stoppar det schemalagda utskicket och flyttar det till ”Utkast”.

Skicka nu låter dig skicka iväg det schemalagda utskicket med en gång (förutsatt att du har uppgraderat eller inväntat ny månad).