Hem  ›  0. Guider  ›  Starta automatiskt utskick – Genomgång

Starta automatiskt utskick – Genomgång

Taggar: , , , ,

På sidan ”Starta automatiskt utskick” så väljer du vilken lista det automatiska utskicket ska gå ut till (kom ihåg att det bara skickas till nya prenumeranter på den listan, inte till dem som redan prenumerar på den), vem som ska stå som avsändare och hur lång tid efter det att mottagaren bekräftat sin prenumeration som utskicket ska skickas. Längst ned finns också en länk för att förhandsgranska utskicket en sista gång innan du drar igång det automatiska utskicket.

Till (Lista)

I avsnittet ”Till” så väljer du vilken lista utskicket ska skickas till. De som redan prenumererar på listan påverkas inte. Bara de som bekräftar sin prenumeration på listan efter att du skapat det automatiska utskicket får detta utskick.

Varje automatiskt utskick kan bara kopplas till en lista. Skulle du vilja skicka samma automatiska utskick till flera olika listor så kan du göra en kopia av utskicket för varje extra lista och lägga upp kopiorna som en autoresponder för respektive lista.

Från (Avsändare)

I avsnittet ”Från” väljer du vem som ska stå som avsändare – namn och e-postadress – utifrån de inställningar du gjort för dina listor. E-postadressen är också den adress som eventuella svar på utskicket kommer skickas till.

Vill du ändra något i den/de avsändare som redan finns så gör du det under fliken ”Listor” (under ”Kontakter” i huvudmenyn) genom att gå in och ändra i den lista där du skapade avsändaren. Vill du skapa en ny avsändare så gör du det genom att skapa en ny lista (du behöver inte fylla listan med några prenumeranter).

När (Tid för utskick)

I avsnittet ”När” ställer du in hur lång tid efter det att en kontakt har bekräftat sin prenumeration som utskicket ska skickas. Det spelar alltså ingen roll när kontakten blev tillagd på listan, det som räknas är när hon/han klickat på länken i bekräftelsemejlet – såvida du inte lägger till kontakten själv utan att skicka ut ett bekräftelsemejl, för då räknas det som att du har bekräftat prenumerationen åt kontakten samtidigt som du lade till henne/honom på listan.

Du kan ange tiden i timmar, dagar, veckor eller månader – eller kombinera dem. Du kan bara ange tiden i heltal (”2” timmar är ok, men inte ”2,5” timmar). En månad motsvarar 30 dagar här, oavsett hur lång den faktiska kalendermånaden är.

Om du sätter alla tidsfält till ”0” så kommer utskicket gå ut så snart prenumerationen har bekräftats.

Förhandsgranska

Klicka på länken i avsnittet ”Förhandsgranska” för att kolla att utskicket ser bra ut innan du skickar det. Utskicket öppnas i ett nytt fönster i din webbläsare. Vill du ändra något i utskickets innehåll så stänger du förhandsgranskningen och öppnar utskicket som vanligt i fliken ”Utskick” och sedan skickar du det igen.

Nästa steg

När du är färdig med alla inställningar så klickar du på ”Starta automatiskt utskick” så går det automatiska utskicket igång. Från och med nu får alla som bekräftar en prenumeration på den valda listan ett exemplar av utskicket efter antalet timmar/dagar/veckor/månader som du angett.

Det automatiska utskicket är startat

Sidan ”Det automatiska utskicket är startat” bekräftar att det automatiska utskicket är startat – det vill säga att från och med nu så kommer användare som bekräftar sin prenumeration på listan att få utskicket automatiskt. Sidan visar också vilken lista det gäller och hur lång tid efter att en användare bekräftat sin prenumeration på listan som utskicket kommer göras.

Själva utskicket hittar du nu under rubriken ”Automatiska utskick” i fliken ”Utskick”. Där kan du också pausa det genom att klicka på "Pausa"-ikonen, längst till höger på samma rad som utskicket.

När du väl har pausat utskicket kan du också göra ändringar i innehållet genom att klicka på 'Redigera'-ikonen, eller ändra hur lång tid efter prenumerationsbekräftelsen som utskicket ska göras genom att klicka på "Ändra utskickstid"-ikonen. Båda alternativen dyker upp längst till höger på samma rad som utskicket när du har pausat det (och paus-knappen förvandlas till en play-knapp så att du kan starta det automatiska utskicket igen).