Hem  ›  0. Guider  ›  Redigera kontakt – Genomgång

Redigera kontakt – Genomgång

Taggar: , ,

På sidan ”Redigera kontakt” kan du ändra namn och e-postadress för en kontakt, se om mejlen har studsat, du kan avsluta, radera eller lägga till prenumerationer för kontakten, aktivera en inaktiv kontakt eller ta bort kontakten helt.

Information om kontakten

I avsnittet ”Information om kontakten” kan du ändra kontaktens förnamn, efternamn och e-postadress.

Bild av fälten "Förnamn", "Efternamn" och "E-post"

Om du har lagt till egna attribut/fält (det gör du i kontaktöversikten) så visas de under namn- och e-postfälten. Nedan har vi lagt till attributet ”Medlemskap”.

Bild av ett extra attribut kallat 'Medlemskap'

När du är klar klickar du på ”Spara och stäng kontakt” längst ned på sidan så kommer du tillbaka till kontaktöversikten. Klickar du på ”Spara kontakt” så sparas kontakten utan att stängas, så att du kan fortsätta göra ändringar.

Bild av spara-knapparna

Aktuella prenumerationer

I avsnittet ”Aktuella prenumerationer” ser du vilka listor kontakten prenumererar på. Du kan också avsluta, ta bort eller lägga till prenumerationer.

Bild av listan över prenumerationer

Prenumerationens status

En prenumeration kan vänta på bekräftelse ( Gul-orange symbol ), vara aktiv ( Grön symbol ) eller vara avslutad ( Röd symbol ).

Kontakten har inte bekräftat sin prenumeration än

Bild av en obekräftad prenumeration

”Kontakten har inte bekräftat sin prenumeration än” innebär att kontakten har lagts till på listan och att ett bekräftelsemejl har skickats ut, men att kontakten inte klickat på länken i bekräftelsemejlet än. Inga mejl kommer skickas till kontakten innan hon/han har bekräftat sin prenumeration.

Om det har gått lång tid och du vill påminna kontakten om att bekräfta sin prenumeration kan du klicka på pennan till höger om statusmeddelandet och sedan på ”Skicka ut nytt bekräftelsemail”.

Bild av länken "Skicka ut nytt bekräftelsemail"

Prenumerationen är aktiv sedan [datum]

Bild av en aktiv prenumeration

”Prenumerationen är aktiv sedan [datum]” innebär att kontakten prenumererar på listan/nyhetsbrevet sedan det datum som visas, det var det datum då kontakten bekräftade prenumerationen.

Prenumerationen avslutades [datum]

Bild av en avslutad prenumeration

”Prenumerationen avslutades [datum]” innebär att kontakten tackade nej till listan/nyhetsbrevet det datum som visas. Hon/han får inga utskick på den listan sedan dess.

Det kan också vara så att du som administratör avslutat prenumerationen åt kontakten. Det gjorde du i så fall genom att klicka på pennan till höger om prenumerationens status och välja ”Avsluta prenumerationen”.

Prenumerationen är aktiv men kontakten har blivit inaktiverad

Bild av en aktiv prenumeration med inaktiverad kontakt

”Prenumerationen är aktiv men kontakten har blivit inaktiverad” innebär att kontaktens mejladress inte stämmer och att vi därför inte skickar några mejl till kontakten innan adressen rättats till. Läs mer under rubriken ”Aktivera” (längre ned).

Redigera prenumeration

Om du klickar på den lilla pennan till höger om prenumerationens status så visas ett par alternativ för prenumerationen. Alternativen beror på om prenumerationen är obekräftad, aktiv eller avslutad.

Redigera en obekräftad prenumeration

Bild av redigeringsvalen för en obekräftad prenumeration

Om prenumerationen väntar på bekräftelse från kontakten så visas följande alternativ:

  • Skicka ut nytt bekräftelsemail
  • Avsluta prenumerationen
  • Radera prenumerationen

Skicka ut nytt bekräftelsemail innebär att du skickar ut bekräftelsemejlet för prenumerationen till kontakten en gång till. Det kan vara bra om kontakten har råkat radera sitt bekräftelsemejl. Använd det försiktigt om kontakten inte har bett om att få ett nytt bekräftelsemejl, så att du inte spammar dina kontakter.

Avsluta prenumerationen innebär att det läggs in en spärr så att inga fler utskick skickas till kontakten från den givna listan (nyhetsbrevet). För att häva spärren måste kontakten bekräfta prenumerationen igen. Det gör du genom att radera prenumerationen och sedan lägga till den igen* och då välja att skicka ut en bekräftelse igen. Skickar du inte ut någon bekräftelse när du lägger till kontakten igen så är prenumerationen fortfarande spärrad.
* För mer info om att lägga till prenumerationer se avsnittet Lägg till prenumeration nedan.

Radera prenumerationen innebär att prenumerationen tas bort från kontakten. Inga utskick skickas till kontakten från den givna listan (nyhetsbrevet), men det läggs heller inte in någon spärr, så du kan lägga till prenumerationen igen senare (som alltid: gör det bara om kontakten samtycker till det). ”Radera prenumerationen” kan vara praktisk om du tillfälligt, eller av misstag, lagt till någon på en lista.

Redigera en aktiv prenumeration

Bild av redigeringsvalen för en aktiv prenumeration

Om prenumerationen är aktiv så visas följande alternativ:

  • Avsluta prenumerationen
  • Radera prenumerationen

Avsluta prenumerationen innebär (precis som ovan) att det läggs in en spärr så att inga fler utskick skickas till kontakten från den givna listan (nyhetsbrevet). För att häva spärren måste kontakten bekräfta prenumerationen igen. Det gör du genom att radera prenumerationen och sedan lägga till den igen* och då välja att skicka ut en bekräftelse igen. Skickar du inte ut någon bekräftelse när du lägger till kontakten igen så är prenumerationen fortfarande spärrad.
* För mer info om att lägga till prenumerationer se avsnittet Lägg till prenumeration nedan.

Radera prenumerationen innebär (precis som ovan) att prenumerationen tas bort från kontakten. Inga utskick skickas till kontakten från den givna listan (nyhetsbrevet), men det läggs heller inte in någon spärr, så du kan lägga till prenumerationen igen senare (som alltid: gör det bara om kontakten samtycker till det). ”Radera prenumerationen” kan vara praktiskt om du tillfälligt, eller av misstag, lagt till någon på en lista.

Redigera en avslutad prenumeration

Bild av redigeringsvalen för en avslutad prenumeration

Om prenumerationen är avslutad så visas följande alternativ:

  • Radera prenumerationen

Radera prenumerationen innebär (precis som ovan) att prenumerationen tas bort från kontakten. Däremot, eftersom prenumerationen redan är avslutad, så ligger spärren mot att göra utskick från listan till just denna kontakt kvar. Vill du att kontakten ska få utskick/nyhetsbrev via den här listan igen så måste kontakten bekräfta prenumerationen först. Det kan hon/han göra genom att du lägger till prenumerationen igen* och väljer att skicka ut ett bekräftelsemejl när du gör det. Skickar du inte ut någon bekräftelse när du lägger till prenumerationen igen så visas den fortfarande som ”avslutad”.
* För mer info om att lägga till prenumerationer se avsnittet Lägg till prenumeration nedan.

Lägg till prenumeration

När du klickar på ”Lägg till prenumeration” får du upp en lista över alla listor som kontakten inte prenumererar på än. Kryssa för den eller de listor som du vill att kontakten ska prenumerera på.

Bild av listor som kan väljas

När du kryssar i en lista får du upp ett eller två val, beroende på lista: ”Be om bekräftelse” (ja/nej) respektive ”Aktivera automatiskt utskick” (ja/nej).

Bild av listor som kan väljas med fokus på kolumnöverskrifterna

Be om bekräftelse

Bild av listor som kan väljas med fokus på kolumnen "Be om bekräftelse"

Ja innebär att det skickas ut ett bekräftelsemejl till kontaken när prenumerationen lagts till. Kontakten kan då själv bestämma om hon/han vill ha utskicken/nyhetsbreven eller ej. Har kontakten inte gett sitt samtycke än så bör du välja ”Ja”.

Nej innebär att prenumerationen aktiveras så snart den lagts till. Kryssa för detta alternativ om kontakten redan har tackat ja till att få utskicken/nyhetsbreven.

Aktivera automatiskt utskick

Bild av listor som kan väljas med fokus på kolumnen "Aktivera automatiskt utskick"

Ja innebär att de automatiska utskick som är kopplade till listan skickas ut till kontakten som vanligt så snart som hon/han har bekräftat sin prenumeration.

Nej innebär att kontakten inte får något av de automatiska utskick som är kopplade till listan.

Om det inte finns några automatiska utskick kopplade till listan visas istället texten ”Det finns inga automatiska utskick för denna lista”.

Bild av listor som kan väljas med fokus på infotexten

Verktyg

Längst till höger på sidan finns kolumnen ”Verktyg”. Där hittar du verktygen ”Radera” och, om kontakten är inaktiverad, verktyget ”Aktivera”.

Radera

”Radera” innebär att du tar bort kontakten helt.

Raderakontakter

Innan kontakten tas bort måste du bekräfta raderingen:

Raderakontakter1

Vill du inte radera kontakten så går du bakåt i historiken eller går till någon annan sida.

Aktivera

”Aktivera” visas bara om kontakten har inaktiverats. Det händer om vi har misslyckats att skicka mejl till kontakten på grund av ett permanent fel hos mottagaren, eller om vi misslyckats tre gånger på grund av ett tillfälligt fel. I så fall visas också ett informationsmeddelande över kontaktuppgifterna (se det gula fältet i bilden nedan) samt en lista över studsarna i högerkanten under verktygen (se avsnittet ”Studsar” nedan).

Om det är något fel på e-postadressen, t.ex. att den är felstavad, så räcker det med att du ändrar e-postadressen och sparar kontakten, då aktiveras kontakten automatiskt igen.

Om du däremot vet att kontaktens e-postadress faktiskt är korrekt och att den har börjat fungera igen så trycker du på ”Aktivera” i verktygsfältet.

Aktiverakontakter

Studsar

Om utskick till kontakten studsade (inte kunde tas emot av mottagaren) så visas de i en lista i högerkant, under ”Verktyg”.

Studsar

I listan så visas:

  • Tid – när utskicket studsade
  • Utskick – vilket utskick som studsade
  • Status – den statuskod (felkod) som mottagarens e-postserver skickade tillbaka när utskicket studsade. (Se nedan för lista över statuskoderna.)
  • E-post – den e-postadress som användes när utskicket studsade.

För dig som är tekniskt intresserad och vill se mer information än vad vi visar i den detaljerade visningen av studsarna har vi tagit fram en förteckning över statuskoderna. Dessvärre kan statuskoderna i vissa fall vara felaktiga eftersom en del e-postleverantörer inte levererar koder enligt gällande standard.

Kod Namn (eng.) Beskrivning (eng.)
4.x.x Persistent Transient Failure A persistent transient failure is one in which the message as sent is valid, but some temporary event prevents the successful sending of the message. Sending in the future may be successful.
5.x.x Permanent Failure A permanent failure is one which is not likely to be resolved by resending the message in the current form. Some change to the message or the destination must be made for successful delivery.
x.0.0 Other undefined Status Other undefined status is the only undefined error code. It should be used for all errors for which only the class of the error is known.
x.1.1 Bad destination mailbox address The mailbox specified in the address does not exist. For Internet mail names, this means the address portion to the left of the @ sign is invalid. This code is only useful for permanent failures.
x.2.2 Mailbox full The mailbox is full because the user has exceeded a per-mailbox administrative quota or physical capacity. The general semantics implies that the recipient can delete messages to make more space available. This code should be used as a persistent transient failure.
x.3.0 Other or undefined mail system status The destination system exists and normally accepts mail, but something about the system has caused the generation of this DSN.
x.4.1 No answer from host The outbound connection attempt was not answered, either because the remote system was busy, or otherwise unable to take a call. This is useful only as a persistent transient error.
x.4.2 Bad connection The outbound connection was established, but was otherwise unable to complete the message transaction, either because of time-out, or inadequate connection quality. This is useful only as a persistent transient error.
x.4.3 Directory server failure The network system was unable to forward the message, because a directory server was unavailable. This is useful only as a persistent transient error. The inability to connect to an Internet DNS server is one example of the directory server failure error.
x.4.4 Unable to route The mail system was unable to determine the next hop for the message because the necessary routing information was unavailable from the directory server. This is useful for both permanent and persistent transient errors. A DNS lookup returning only an SOA (Start of Administration) record for a domain name is one example of the unable to route error.
x.4.6 Routing loop detected A routing loop caused the message to be forwarded too many times, either because of incorrect routing tables or a user forwarding loop. This is useful only as a persistent transient error.
x.4.7 Delivery time expired The message was considered too old by the rejecting system, either because it remained on that host too long or because the time-to-live value specified by the sender of the message was exceeded. If possible, the code for the actual problem found when delivery was attempted should be returned rather than this code. This is useful only as a persistent transient error.
x.5.0 Other or undefined protocol status Something was wrong with the protocol necessary to deliver the message to the next hop and the problem cannot be well expressed with any of the other provided detail codes.
x.7.0 Other or undefined security status Something related to security caused the message to be returned, and the problem cannot be well expressed with any of the other provided detail codes. This status code may also be used when the condition cannot be further described because of security policies in force.
x.7.1 Delivery not authorized, message refused The sender is not authorized to send to the destination. This can be the result of per-host or per-recipient filtering. This memo does not discuss the merits of any such filtering, but provides a mechanism to report such. This is useful only as a permanent error.