Hem  ›  0. Guider  ›  Rapporter – Genomgång

Rapporter – Genomgång

Taggar: , ,

När du går in på Rapport-fliken kan du enkelt följa upp dina nyhetsbrev och automatiska utskick, t.ex. se hur många prenumeranter som har öppnat det och vilka länkar de har klickat på.

Innehållsförteckning

Introduktion

I rapportöverblick får du två listor med rapporter, en med dina senast utskickade nyhetsbrev och en med dina automatiska utskick. För att du enkelt ska kunna få en överblick har vi begränsat listorna till fem utskick i varje. Har du fler och vill se de andra kan du klicka på ”Visa alla” under respektive lista, se under nyhetsbreven i exemplet nedan.

Rapport - överblick

Rapporter för nyhetsbrev

Under rubriken ”Rapporter för nyhetsbrev” hittar du rapporterna för dina nyhetsbrev, dvs. klassiska e-postutskick gjorda till en eller flera listor.

Rapporter för nyhetsbrev

För att du enkelt ska hitta rätt rapport samt få en snabbkoll på hur det har gått över tiden presenterar vi ämnet för nyhetsbrevet, när det skickades, till vilken eller vilka listor det skickades, hur många prenumeranter nyhetsbrevet har gått ut till, hur många procent som öppnade det samt ett par verktyg.

Rapport (ämnet)

Namet på rapporten

Under rubriken ”Rapport” ser du namnet på rapporten, dvs. ämnet för nyhetsbrevet och det prenumeranterna fick se som rubrik för nyhetsbrevet i sitt e-postprogram. Genom att klicka på det kan du gå in och se en mer detaljerad rapport med samtliga siffror.

Skickad

Datumet då nyhetsbrevet skickades ut

Under rubriken ”Skickad” ser du datumet för när nyhetsbrevet skickades ut till prenumeranterna. Detta är även datumet då rapporten först skapades eftersom vi skapar den i samband med att utskicket görs. Det du dock bör tänka på är att en rapport är ett levande dokument, dvs. det uppdateras löpande när dina prenumeranter öppnar ditt nyhetsbrev, klickar på en länk eller liknande.

Lista

Den eller de listor nyhetsbrevet har gått ut till

Under rubriken ”Lista” ser du den eller de listor nyhetsbrevet har skickats ut till. Det är alltså listorna som dina kontakter prenumererar på.

Skickat till

Antalet prenumeranter nyhetsbrevet har gått ut till

Under rubriken ”Skickat till” ser du det totala antalet prenumeranter som nyhetsbrevet har gått ut till. Skulle nyhetsbrevet vara under utskick, får du även med hur många procent av prenumeranterna som har fått det än så länge, se exempel nedan.

Antalet prenumeranter nyhetsbrevet har gått ut till

Öppnade

Andelen prenumeranter som öppnat ditt nyhetsbrev

Under rubriken ”Öppnade” ser du andelen prenumeranter som har öppnat ditt nyhetsbrev.

Tänk på att vi endast kan räkna de prenumeranter som visar bilderna alternativt klickar på någon länk p.g.a. tekniska begränsningar, det innebär att den verkliga siffran kan vara något högre än den vi presenterar.

Vill du veta hur många prenumeranter det är som har öppnat istället för andelen i procent går du helt enkelt in på den detaljerade visningen genom att klicka på rapportnamnet. Där hittar du även information om studsar, länkklick m.m.

Verktyg

Verktyg

Under rubriken ”Verktyg” hittar du ett par verktyg som du kan använda för rapporten. För att komma åt samtliga verktyg (t.ex. kunna sprida nyhetsbrevet i sociala medier), gå in på den detaljerade rapporten genom att klicka på rapportnamnet.

Med verktyget "Visa i webbläsaren" öppnar du webbversionen av nyhetsbrevet i ett nytt fönster, t.ex. om du är osäker på vilket nyhetsbrev rapporten gäller. Du kan också använda länken för att ge folk som inte prenumerar på nyhetsbrevet tillgång till det – publicera länken på din sajt eller i din blogg.

Med verktyget "Använd nyhetsbrev som grund" skapar du ett helt nytt utskick med det här nyhetsbrevet som grund, dvs. vi tar en kopia av det utskickade nyhetsbrevet som du kan redigera och sedan skicka igen.

Med verktyget "Radera rapport" raderar du hela rapporten och alla dess uppgifter. Vi rekommenderar att du endast raderar rapporter för nyhetsbrev du t.ex. har testat med eftersom det kan vara bra att kunna gå tillbaka för att se historiken över hur det har gått tidigare.

Rapporter för automatiska utskick

Under rubriken ”Rapporter för automatiska utskick” hittar du rapporterna för dina automatiska, dvs. mail som går ut till prenumeranter en viss tid efter det att deras prenumeration blivit bekräftad. Det kan t.ex. vara ett välkomstmail eller uppföljningsmail efter en månad.

Rapporter för automatiska utskick

För att du enkelt ska hitta rätt rapport samt få en snabbkoll på hur det har gått över tiden presenterar vi ämnet för det automatiska utskicket, när det skickas, till vilken lista det skickas till, hur många prenumeranter utskicket har gått ut till, hur många procent som öppnade det samt ett par verktyg.

Rapport (ämnet)

Namet på rapporten

Under rubriken ”Rapport” ser du namnet på rapporten, dvs. ämnet för utskicket och det prenumeranterna ser som rubrik för mailet i sitt e-postprogram. Genom att klicka på det kan du gå in och se en mer detaljerad rapport med samtliga siffror.

Skicka efter

Skicka efter

Här presenteras när utskicket skickas iväg till prenumeranterna, dvs. hur lång tid efter det att en prenumeration är tillagd och bekräftad.

Om det t.ex. står ”3 månader, 6 dagar, 17 timmar” innebär det följande:

  • 2011-01-01 10:00 : Kalle skriver upp sig på listan ”Exempellista”.
  • 2011-01-01 10:30 : Kalle bekräftar sin prenumeration och det automatiska utskicket planeras utifrån den aktuella tiden.
  • 2011-04-08 03:30 : Utskicket går iväg till Kalle och rapporten uppdateras med att utskicket har gått iväg till Kalle. (Dvs. 3 månader, 6 dagar, 17 timmar efter att prenumerationen bekräftades.)

Kom ihåg att en ”månad” i det här fallet är lika med 30 dagar, oavsett hur långa kalendermånaderna är.

Lista

Den lista det automatiska utskicket är kopplat till

Under rubriken ”Lista” ser du den lista det automatiska utskicket går ut till. Det är endast de prenumeranter som skriver upp sig efter att du har skapat det automatiska utskicket som kommer att få utskicket.

Skickat till

Antalet prenumeranter utskicket har gått ut till

Under rubriken ”Skickat till” ser du det totala antalet prenumeranter som utskicket har gått ut till. Denna siffra uppdateras löpande eftersom utskick görs till varje ny prenumerant baserat på den tiden du har ställt in (den som står under rubriken ”Skicka efter”). Utskicket går alltså inte ut till gamla prenumeranter, utan endast till nya. Det innebär också att den kommer att vara noll fram tills dess att någon prenumerant varit bekräftad lika lång tid som du angett under ”Skicka efter”.

Öppnade

Andelen prenumeranter som öppnat ditt utskick

Under rubriken ”Öppnade” ser du andelen prenumeranter som har öppnat ditt utskick.

Tänk på att vi endast kan räkna de prenumeranter som visar bilderna alternativt klickar på någon länk p.g.a. tekniska begränsningar, det innebär att den verkliga siffran kan vara något högre än den vi presenterar.

Vill du veta hur många prenumeranter det är som har öppnat istället för andelen i procent går du helt enkelt in på den detaljerade visningen genom att klicka på rapportnamnet. Där hittar du även information om studsar, länkklick m.m.

Verktyg

Verktyg

Under rubriken ”Verktyg” hittar du ett par verktyg som du kan använda för rapporten. Verktygen hittar du även i den detaljerade rapporten som du kommer till när du klickar på rapportnamnet.

Med verktyget "Visa i webbläsaren" öppnar du upp webbversionen av utskicket i ett nytt fönster, t.ex. om du är osäker på vilket utskick rapporten gäller.

Med verktyget "Använd utskicket som grund" skapar du ett helt nytt utskick med det här utskicket som grund, dvs. vi tar en kopia av det som du kan redigera och sedan skicka igen.

Med verktyget "Radera rapport" raderar du hela rapporten och alla dess uppgifter. Vi rekommenderar att du endast raderar rapporter för automatiska utskick du t.ex. har testat med eftersom en rapport för ett automatiskt utskick uppdateras löpande och det kan vara bra att kunna gå tillbaka för att se historiken över hur det har gått tidigare.

För mer detaljerad information om de olika delarna av vår rapporteringstjänst, läs vår artikel ”Rapport för nyhetsbrev – Genomgång