Hem  ›  0. Guider  ›  Rapport för nyhetsbrev – Genomgång

Rapport för nyhetsbrev – Genomgång

Taggar: , ,

I rapporten för nyhetsbrev kan du se hur utskicket har gått. Vi har sammanställt de viktigaste siffrorna och listar de kontakter som har studsat, d.v.s. de som har något fel med sin e-postadress. Du kan även sprida utskicket i sociala medier eller använda det som grund för ett nytt utskick.

Innehållsförteckning

Förklaringar av de olika delarna på rapporten

Nedan går vi igenom de olika delarna i rapporten för att du enkelt ska få en uppfattning kring vad de innebär.

Sammanfattning

Överst visas en sammanfattning över hur utskicket har gått. Vi presenterar hur många som öppnat nyhetsbrevet, de som inte har öppnat det, de som inte har fått det (dvs. där det inte har gått att leverera nyhetsbrevet p.g.a. ett fel), avslutade prenumerationer och hur många länkklick du har fått.

I diagrammet till höger kan du enkelt få en bild av öppnade, inte öppnade och studsar (dvs. de e-postadresser som inte har fungerat).

Rapport - sammanfattning

När vi räknar ut vilka det är som har öppnat respektive inte öppnat nyhetsbrevet kan vi tyvärr inte ge en 100% korrekt uppgift. Detta p.g.a. tekniska begränsningar, vi kan tyvärr endast räkna dem som har visat bilderna i nyhetsbrevet alt. klickat på någon länk. Detta eftersom vi kontrollerar när en bild hämtas och många e-postprogram blockerar bilder som standard, det krävs då att användaren klickar på ”Visa bilder” eller liknande i sitt e-postprogram. Siffran ”Öppnade” kan därför vara något låg jämfört med verkligheten.

Skulle någon prenumerant öppna nyhetsbrevet flera gånger räknas det ändå endast som en gång, d.v.s. det är unika antalet öppnade nyhetsbrev vi presenterar.

För att få mer information, t.ex. om vem som har öppnat, gå längre ned på sidan.

Information

I högerkolumnen ser du allmän information om nyhetsbrevet så som ämnet, när det skickades, till vilken lista det skickades och hur många prenumeranter det gått ut till.

Rapport - Information

Ämne

”Ämne” är det som visas i mottagarens e-postprogram innan han/hon öppnar utskicket. Ämnet är en av sakerna du kan laborera en hel del med för att öka antalet prenumeranter som öppnar nyhetsbrevet. Ett intresseväckande ämne kan göra stora skillnader i hur många som tar steget in och läser nyhetsbrevet.

Datum

”Datum” visar datumet då utskicket gjordes och rapporten skapades. Tänk dock på att rapporten uppdateras löpande med information om t.ex. vilka som öppnar ditt nyhetsbrev. Det finns inget slutdatum eftersom det ibland finns prenumeranter som går tillbaka till ditt nyhetsbrev och läser mer, även långt efter att du har skickat.

Lista

”Lista” visar den eller de mottagarlistor utskicket är gjort till. Om en prenumerant finns med på flera listor kommer han/hon ändå bara ha fått ett exemplar av ditt nyhetsbrev.

Skickat till

”Skickat till” visar det totala antalet prenumeranter som utskicket har gått ut till, dvs. alla de som prenumererar på dina listor.

Verktyg

I högerkanten har du ett par verktyg som du kan använda för att t.ex. radera rapporten eller skicka nyhetsbrevet till nytillkomna prenumeranter.

Verktyg

Visa i webbläsaren

För att du ska veta vilket nyhetsbrev rapporten gäller, utöver att titta på ämnet, kan det vara bra att visa det. Det gör du genom att klicka på ”Visa i webbläsaren”. Du får då upp nyhetsbrevet i dess webbversion i ett nytt fönster.

Återanvänd det här nyhetsbrevet

Ibland kan det vara smidigt att använda ett gammalt utskick som grund för ett nytt. Genom att klicka på ”Återanvänd det här nyhetsbrevet” tar vi en kopia på det skickade nyhetsbrevet och öppnar kopian som ett nytt utskick som du kan redigera för att sedan skicka ut.

Skicka nyhetsbrevet till nytillkomna prenumeranter

Med detta verktyg skickar du ut nyhetsbrevet på nytt till samtliga prenumeranter som tillkommit efter det att du skickade det. Nyhetsbrevet går ut på direkten och rapporten uppdateras, d.v.s. det skapas ingen ny rapport utan utskicket läggs till på den befintliga.

Du kan använda ”Skicka nyhetsbrevet till nytillkomna prenumeranter” hur många gånger du vill, det är endast de prenumeranter som inte har fått det tidigare som får nyhetsbrevet.

Radera rapport

Med ”Radera rapport” raderar du helt enkelt rapporten. Det innebär att informationen om vilka som har öppnat nyhetsbrevet och liknande försvinner, d.v.s. hela rapporten raderas.

Vi rekommenderar att du behåller alla rapporter som skapats på dina ”riktiga” utskick för att enkelt kunna gå tillbaka och jämföra hur det går över tiden.

Sprid nyhetsbrevet online

Sprid nyhetsbrevet online

Under rubriken ”Sprid nyhetsbrevet online” hittar du möjligheten att lägga upp nyhetsbrevet på din hemsida, på Twitter eller Facebook.

Länk för att sprida online

Kopiera länken, antingen genom att klicka på den och kopiera webbadressen i adressfältet eller också genom att högerklicka och välja ”Kopiera genväg”/”Kopiera länkadress”. Denna länk kan du sedan använda för att visa nyhetsbrevet på hemsidan eller i din blogg. Det kan vara bra om du t.ex. vill visa upp dina tidigare nyhetsbrev för besökare på din hemsida.

Läsarna av detta online-nyhetsbrev räknas inte med i rapporten (till skillnad från dem som klickar på läs-nyhetsbrevet-i-browsern-länken som finns med i varje utskick).

Sprid nyhetsbrevet på Twitter

Genom att klicka på ”Sprid nyhetsbrevet på Twitter” tas du direkt till twitter.com med ett förifyllt meddelande med en länk till nyhetsbrevet. Länken i Twittermeddelandet är densamma som ”Länk för att sprida online”, du kan alltså använda den länken istället om du vill göra det manuellt. Länken till Twitter är endast för att göra det extra bekvämt för dig.

Sprid nyhetsbrevet på Facebook

I likhet med Twitter-länken, tas du med länken ”Sprid nyhetsbrevet på Facebook” direkt till facebook.com med ett förifyllt meddelande med en länk till nyhetsbrevet. Länken i Facebook-meddelandet är densamma som ”Länk för att sprida online”, du kan alltså använda den länken istället om du vill sprida länken manuellt. Precis som för Twitter är länken till Facebook endast till för att göra det enklare och bekvämare för dig.

Fullständig rapport och Detaljerad visning

Fullständig rapport

Längst ner på sidan kan du se en fullständig rapport som innehåller information om öppnade nyhetsbrev, länkklick och avslutade prenumerationer. Du kan välja att sortera och filtrera varje fält genom att hålla muspekaren över rubriken, t.ex ”Kontakt”. Den fullständiga rapporter vida tyvärr inte antalet studsar utan då får du gå till vår gamla rapporteringstjänst som är i form av en länk ovanför den fullständiga rapporten.

Fullständig rapport

Detaljerad rapport (gamla rapporteringstjänst)

Vår gamla rapporteringstjänst är något mer avancerad och utvecklad än vår nyare rapporteringstjänst- även om detta har sina fördelar. Den gamla rapporteringstjänsten delar upp informationen flikarna ”Öppnade”, ”Länkklick”, ”Avslutade prenumerationer” och ”Studsar”. Notera att du kan se tid och datum för vardera fält samt vilken kontakt det gäller.

Rapport - Detaljerad information

Detaljerad visning av öppnade

För att se de prenumeranter som har öppnat nyhetsbrevet kan du klicka på fliken ”Öppnade” och då få upp en detaljerad lista:

Exempel på detaljerad visning av öppnade

I den detaljerade visningen ser du vilka prenumeranter som har öppnat nyhetsbrev, hur många gånger de har gjort det, när de gjorde det första gången och när de gjorde det senast. Skulle någon ha öppnat nyhetsbrevet väldigt många gånger är chansen stor att han/hon har skickat vidare nyhetsbrevet eller lagt upp det på Internet. Detta eftersom statistiken för det vidarebefordrade nyhetsbrevet räknas för den aktuella prenumeranten.

Det finns även möjlighet att exportera statistiken över öppnade mail till Microsoft Excel, klicka då på länken ”Exportera till Excel” uppe till höger, detta kan vara behändigt om du vill djupdyka i uppgifterna.

Detaljerad visning av länkklick

Genom att klicka på fliken ”Länkklick” får du upp en mer detaljerad visning av länkklicken:

Exempel på detaljerad visning av länkklick

I listan över länkklicken ser du klicken uppdelade på de olika webbadresserna du länkat till i nyhetsbrevet med det unika antalet prenumeranter som har klickat på dem. Genom att klicka på webbadressen eller länken ”visa de som klickat” kan du få fram vilka prenumeranter det är som har klickat och hur många gånger de klickat på länken:

Exempel på detaljerad visning av länkklick för specifik länk

Såväl listan över alla länkklick som listan över klick för en specifik länk kan enkelt exporteras till Excel för vidare analys genom att klicka på länken ”Exportera till Excel” uppe till höger.

Detaljerad visning av avslutade prenumerationer

Genom att klicka på fliken ”Avslutade prenumerationer” får du upp en lista med de prenumeranter som har avslutat sin prenumeration och när det gjorde det:

Exempel på detaljerad visning av avslutade prenumerationer

Avslutade prenumerationer blir automatiskt avaktiverade, dvs. de kommer inte att få ditt nyhetsbrev i fortsättningen. Förutom här i rapporten, kan du även se avslutade prenumerationer i din kontakt- och prenumerationslista.

Även denna lista kan enkelt exporteras till Excel genom att klicka på länken ”Exportera till Excel” uppe till höger.

Detaljerad visning av studsar

Studsar är de prenumeranter där vi har fått tillbaka nyhetsbrevet tillsammans med ett felmeddelande. Det kan t.ex. bero på att e-postadressen inte finns.

Eventuella automatiska svar om semester eller liknande räknas inte med här utan levereras direkt till dig som avsändare av nyhetsbrevet. Ett sådant svar är inget fel utan information om att prenumeranten inte är på plats och därmed inte kan läsa nyhetsbrevet förrän hon/han är tillbaka.

Klicka på fliken ”Studsar” för att visa en lista med studsarna för nyhetsbrevet:

Exempel på detaljerad visning av studsar

Listan visar om kontakterna blivit inaktiverade, vilka kontakter det gäller, vilken statuskod vi har fått från deras e-postleverantörer, eventuellt felmeddelande som är kopplat till statuskoden samt när vi fick in studsen.

Det finns två olika huvudtyper av studsar: tillfälliga och permanenta (de tillfälliga har en statuskod som börjar på ”4” och de permanenta en som börjar på ”5”).

Har vi fått rapport om ett permanent fel inaktiveras kontakten direkt och inga fler nyhetsbrev skickas ut. Du behöver då gå in och rätta eventuella felaktigheter och aktivera kontakten igen. Det gör du genom att klicka på e-postadressen.

Är det istället ett tillfälligt fel, t.ex. om inkorgen är full, inaktiveras inte kontakten utan vi räknar med att felet har löst sig till nästa gång du ska göra ett utskick. Skulle vi få in rapporter om tillfälligt fel vid tre utskick i rad antar vi att det är något mer allvarligt och inaktiverar kontakten.

Att en kontakt är inaktiverad ser du genom att kontakten har en röd markering i kolumnen ”Aktiv”. Denna kolumn återfinner du även i din vanliga kontaktlista som du hittar under kontaktfliken i huvudmenyn.

Statuskoder och felmeddelanden

För dig som är tekniskt intresserad och vill se mer information än vad vi visar i den detaljerade visningen av studsarna har vi tagit fram en förteckning över statuskoderna. Dessvärre kan statuskoderna i vissa fall vara felaktiga eftersom en del e-postleverantörer inte levererar koder enligt gällande standard.

Kod Namn (eng.) Beskrivning (eng.)
4.x.x Persistent Transient Failure A persistent transient failure is one in which the message as sent is valid, but some temporary event prevents the successful sending of the message. Sending in the future may be successful.
5.x.x Permanent Failure A permanent failure is one which is not likely to be resolved by resending the message in the current form. Some change to the message or the destination must be made for successful delivery.
x.0.0 Other undefined Status Other undefined status is the only undefined error code. It should be used for all errors for which only the class of the error is known.
x.1.1 Bad destination mailbox address The mailbox specified in the address does not exist. For Internet mail names, this means the address portion to the left of the @ sign is invalid. This code is only useful for permanent failures.
x.2.2 Mailbox full The mailbox is full because the user has exceeded a per-mailbox administrative quota or physical capacity. The general semantics implies that the recipient can delete messages to make more space available. This code should be used as a persistent transient failure.
x.3.0 Other or undefined mail system status The destination system exists and normally accepts mail, but something about the system has caused the generation of this DSN.
x.4.1 No answer from host The outbound connection attempt was not answered, either because the remote system was busy, or otherwise unable to take a call. This is useful only as a persistent transient error.
x.4.2 Bad connection The outbound connection was established, but was otherwise unable to complete the message transaction, either because of time-out, or inadequate connection quality. This is useful only as a persistent transient error.
x.4.3 Directory server failure The network system was unable to forward the message, because a directory server was unavailable. This is useful only as a persistent transient error. The inability to connect to an Internet DNS server is one example of the directory server failure error.
x.4.4 Unable to route The mail system was unable to determine the next hop for the message because the necessary routing information was unavailable from the directory server. This is useful for both permanent and persistent transient errors. A DNS lookup returning only an SOA (Start of Administration) record for a domain name is one example of the unable to route error.
x.4.6 Routing loop detected A routing loop caused the message to be forwarded too many times, either because of incorrect routing tables or a user forwarding loop. This is useful only as a persistent transient error.
x.4.7 Delivery time expired The message was considered too old by the rejecting system, either because it remained on that host too long or because the time-to-live value specified by the sender of the message was exceeded. If possible, the code for the actual problem found when delivery was attempted should be returned rather than this code. This is useful only as a persistent transient error.
x.5.0 Other or undefined protocol status Something was wrong with the protocol necessary to deliver the message to the next hop and the problem cannot be well expressed with any of the other provided detail codes.
x.7.0 Other or undefined security status Something related to security caused the message to be returned, and the problem cannot be well expressed with any of the other provided detail codes. This status code may also be used when the condition cannot be further described because of security policies in force.
x.7.1 Delivery not authorized, message refused The sender is not authorized to send to the destination. This can be the result of per-host or per-recipient filtering. This memo does not discuss the merits of any such filtering, but provides a mechanism to report such. This is useful only as a permanent error.
zp8497586rq