Hem  ›  0. Guider  ›  Rapport för automatiska utskick- Genomgång

Rapport för automatiska utskick- Genomgång

Taggar: , , ,

I rapporten för ditt automatiska utskick kan du se hur utskicket har gått. Vi har sammanställt de viktigaste siffrorna och listar de kontakter som har studsat, dvs. som har något fel med sin e-postadress. Du kan även skapa ett nytt utskick med det utskickade mailet som grund.

Innehållsförteckning

Förklaringar av de olika delarna på rapporten

Nedan går vi igenom de olika delarna i rapporten för att du enkelt ska få en uppfattning kring vad de innebär.

Sammanfattning

Överst visas en sammanfattning över hur utskicket har gått. Vi presenterar hur många som öppnat det, de som inte har öppnat det, de som inte har fått det (dvs. där det inte har gått att leverera mailet p.g.a. ett fel), avslutade prenumerationer och hur många länkklick du har fått.

I diagrammet till höger kan du enkelt få en bild av öppnade, inte öppnade och studsar (dvs. de e-postadresser som inte har fungerat). Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut:

Rapport - sammanfattning

När vi räknar ut vilka det är som har öppnat respektive inte öppnat utskicket kan vi tyvärr inte ge en 100% korrekt uppgift. Detta p.g.a. tekniska begränsningar, vi kan tyvärr endast räkna dem som har visat bilderna i utskicket alt. klickat på någon länk. Detta eftersom vi kontrollerar när en bild hämtas och många e-postprogram blockerar bilder som standard, det krävs då att användaren klickar på ”Visa bilder” eller liknande i sitt e-postprogram. Siffran ”Öppnade” kan därför vara något låg jämfört med verkligheten.

Skulle någon prenumerant öppna mailet flera gånger räknas det ändå endast som en gång, d.v.s. det är unika antalet öppnade vi presenterar.

För att få mer information, t.ex. om vem som har öppnat, gå längre ned på sidan.

Information

I högerkolumnen ser du allmän information om utskicket så som ämnet, när rapporten skapades, till vilken lista det skickas till, när det skickas och hur många prenumeranter det gått ut till.

Rapport - Information

Ämne

Utskickets ämne, dvs. det som står i mottagarens e-postprogram som en rubrik för utskicket. Detta är en av sakerna du kan testa en hel del med för att öka antalet prenumeranter som öppnar mailet. Ett intresseväckande ämne kan alltså göra stora skillnader i hur många som tar steget in och läser.

Rapporten skapades först

Datumet då rapporten skapades. Eftersom rapporten gäller ett automatiskt utskick skickas det löpande ut mail och rapporten uppdateras därför löpande med information om t.ex. hur många som har fått utskicket och vilka som öppnar ditt utskick. Det finns inget slutdatum eftersom rapporten uppdateras allt eftersom informationen kommer in.

Lista

Här ser du den mottagarlista det automatiska utskicket går ut till. Du kan endast ha en lista per automatiskt utskick.

Tid för utskick

Här presenteras när utskicket skickas iväg till prenumeranterna, dvs. hur lång tid efter det att en prenumeration är tillagd och bekräftad.

Om det t.ex. står ”Utskicket skickas till prenumeranten 3 månader, 6 dagar, 17 timmar efter att prenumerationen är bekräftad.” innebär det följande:

  • 2011-01-01 10:00 : Kalle skriver upp sig på listan ”Exempellista”.
  • 2011-01-01 10:30 : Kalle bekräftar sin prenumeration och det automatiska utskicket planeras utifrån den aktuella tiden.
  • 2011-04-08 03:30 : Utskicket går iväg till Kalle och rapporten uppdateras med att utskicket har gått iväg till Kalle. (Dvs. 3 månader, 6 dagar, 17 timmar efter att prenumerationen bekräftades.)
  • 2011-04-08 12:05 : Kalle öppnar mailet och klickar på en länk, rapporten uppdateras med denna information.

Skickat till

Antalet prenumeranter som utskicket har gått iväg till, dvs. kontakterna som prenumererar på mottagarlistan som visas under ”Lista”. Om det är några prenumeranter som väntar på att få utskicket vid en viss tidpunkt läggs inte de till förrän tiden är inne och det är dags för utskick.

Verktyg

Till rapporten har du ett par verktyg som du kan använda för att t.ex. radera rapporten skapa ett nytt utskick med detta utskick som grund.

Verktyg

Visa i webbläsaren

För att du ska veta vilket utskick rapporten gäller, utöver att titta på ämnet, kan det vara bra att kunna visa det. Det gör du genom att klicka på ”Visa i webbläsaren”. Du får då upp utskicket i dess webbversion i ett nytt fönster.

Återanvänd det här utskicket

Ibland kan det vara smidigt att använda ett gammalt utskick som grund för ett nytt. Genom att klicka på ”Återanvänd det här utskicket” tar vi en kopia på det och öppnar upp kopian som ett nytt utskick som du kan redigera för att sedan skicka ut.

Radera rapport

Med ”Radera rapport” raderar du helt enkelt rapporten. Det innebär att informationen om vilka som har öppnat nyhetsbrevet och liknande försvinner, dvs. hela rapporten raderas.

Vi rekommenderar att du sparar alla rapporter som skapats på dina ”riktiga” utskick för att enkelt kunna gå tillbaka och jämföra hur det går över tiden.

Detaljerad visning

Längst ner på sidan kan du se mer detaljerad information för öppnade, länkklick, avslutade prenumerationer och studsar (dvs. när vi inte har kunnat leverera nyhetsbrevet).

Rapport - Detaljerad information

Detaljerad visning av öppnade

För att se de prenumeranter som har öppnat nyhetsbrevet kan du klicka på fliken ”Öppnade” och då få upp en detaljerad lista:

Exempel på detaljerad visning av öppnade

I den detaljerade visningen ser du vilka prenumeranter som har öppnat utskicket, hur många gånger de har gjort det, när de gjorde det första gången och när de gjorde det senast. Skulle någon ha öppnat utskicket väldigt många gånger är chansen stor att han/hon har skickat vidare utskicket eller lagt upp det på Internet. Detta eftersom statistiken för det vidarebefordrade utskicket räknas för den aktuella prenumeranten.

Det finns även möjlighet att exportera dina öppningar till Microsoft Excel, klicka då på länken ”Exportera till excel”, detta kan vara behändigt om du vill djupdyka i uppgifterna.

Detaljerad visning av länkklick

Genom att klicka på fliken ”Länkklick” får du upp en mer detaljerad visning av länkklicken:

Exempel på detaljerad visning av länkklick

I listan över länkklicken ser du klicken uppdelat på de olika webbadresserna du länkat till i utskicket med det unika antalet prenumeranter som har klickat på dem. Genom att klicka på webbadressen eller länken ”visa de som klickat” kan du få fram vilka prenumeranter det är som har klickat och hur många gånger de klickat på länken:

Exempel på detaljerad visning av länkklick för specifik länk

Detaljerad visning av avslutade prenumerationer

Genom att klicka på fliken ”Avslutade prenumerationer” får du upp en lista med de prenumeranter som har avslutat sin prenumeration och när det gjorde det:

Exempel på detaljerad visning av avslutade prenumerationer

Avslutade prenumerationer blir automatiskt avaktiverade, dvs. de kommer inte att få ditt nyhetsbrev i fortsättningen. Förutom här i rapporten, kan du även se avslutade prenumerationer i din kontakt- och prenumerationslista.

Även denna lista kan enkelt exporteras till Excel genom att klicka på länken ”Exportera till Excel” uppe till höger.

Detaljerad visning av studsar

Studsar är de prenumeranter där vi har fått tillbaka utskicket tillsammans med ett felmeddelande. Det kan t.ex. bero på att e-postadressen inte finns.

Eventuella automatiska svar om semester eller liknande räknas inte med här utan levereras direkt till dig som avsändare av utskicket. Ett sådant svar är inget fel utan information om att prenumeranten inte är på plats och därmed inte kan läsa utskicket förrän hon/han är tillbaka.

Klicka på fliken ”Studsar” för att visa en lista med studsarna:

Exempel på detaljerad visning av studsar

Listan visar om kontakterna blivit avaktiverade, vilken kontakt det gäller, vilken statuskod vi har fått från prenumerantens e-postleverantör, eventuellt felmeddelande som är kopplat till statuskoden samt när vi fick in studsen.

Det finns två olika huvudtyper av studsar, tillfälliga och permanenta.

Har vi fått rapport om ett permanent fel inaktiveras kontakten direkt och inga fler utskick kan göras till den aktuella e-postadressen. Du behöver då gå in och rätta eventuella felaktigheter och aktivera kontakten igen. Det gör du genom att klicka på e-postadressen.

Är det istället ett tillfälligt fel, t.ex. om inkorgen är full, inaktiveras inte kontakten utan vi räknar med att felet har löst sig till nästa gång ett utskick ska gå ut. Skulle vi få in rapporter om tillfälligt fel vid tre olika utskick räknar vi med att det är något mer allvarligt och inaktiverar kontakten.

Att en kontakt är inaktiverad ser du genom att kontakten har en röd markering i kolumnen ”Aktiv”. Denna kolumn återfinner du även i din vanliga kontaktlista som du hittar under kontaktfliken i menyn.

Statuskoder och felmeddelanden

För dig som är tekniskt intresserad och vill se mer information än vad vi visar i den detaljerade visningen av studsarna har vi tagit fram en förteckning över statuskoderna. Dessvärre kan statuskoderna i vissa fall vara felaktiga eftersom en del e-postleverantörer inte levererar koder enligt gällande standard.

Kod Titel (eng.) Beskrivning (eng.)
4.x.x Persistent Transient Failure A persistent transient failure is one in which the message as sent is valid, but some temporary event prevents the successful sending of the message. Sending in the future may be successful.
5.x.x Permanent Failure A permanent failure is one which is not likely to be resolved by resending the message in the current form. Some change to the message or the destination must be made for successful delivery.
x.0.0 Other undefined Status Other undefined status is the only undefined error code. It should be used for all errors for which only the class of the error is known.
x.1.1 Bad destination mailbox address The mailbox specified in the address does not exist. For Internet mail names, this means the address portion to the left of the @ sign is invalid. This code is only useful for permanent failures.
x.2.2 Mailbox full The mailbox is full because the user has exceeded a per-mailbox administrative quota or physical capacity. The general semantics implies that the recipient can delete messages to make more space available. This code should be used as a persistent transient failure.
x.3.0 Other or undefined mail system status The destination system exists and normally accepts mail, but something about the system has caused the generation of this DSN.
x.4.1 No answer from host The outbound connection attempt was not answered, either because the remote system was busy, or otherwise unable to take a call. This is useful only as a persistent transient error.
x.4.2 Bad connection The outbound connection was established, but was otherwise unable to complete the message transaction, either because of time-out, or inadequate connection quality. This is useful only as a persistent transient error.
x.4.3 Directory server failure The network system was unable to forward the message, because a directory server was unavailable. This is useful only as a persistent transient error. The inability to connect to an Internet DNS server is one example of the directory server failure error.
x.4.4 Unable to route The mail system was unable to determine the next hop for the message because the necessary routing information was unavailable from the directory server. This is useful for both permanent and persistent transient errors. A DNS lookup returning only an SOA (Start of Administration) record for a domain name is one example of the unable to route error.
x.4.6 Routing loop detected A routing loop caused the message to be forwarded too many times, either because of incorrect routing tables or a user forwarding loop. This is useful only as a persistent transient error.
x.4.7 Delivery time expired The message was considered too old by the rejecting system, either because it remained on that host too long or because the time-to-live value specified by the sender of the message was exceeded. If possible, the code for the actual problem found when delivery was attempted should be returned rather than this code. This is useful only as a persistent transient error.
x.5.0 Other or undefined protocol status Something was wrong with the protocol necessary to deliver the message to the next hop and the problem cannot be well expressed with any of the other provided detail codes.
x.7.0 Other or undefined security status Something related to security caused the message to be returned, and the problem cannot be well expressed with any of the other provided detail codes. This status code may also be used when the condition cannot be further described because of security policies in force.
x.7.1 Delivery not authorized, message refused The sender is not authorized to send to the destination. This can be the result of per-host or per-recipient filtering. This memo does not discuss the merits of any such filtering, but provides a mechanism to report such. This is useful only as a permanent error.