Hem  ›  0. Guider  ›  Lägg till prenumeration – Genomgång

Lägg till prenumeration – Genomgång

Taggar: , , ,

På sidan ”Lägg till prenumerationer (steg 1 av 2)” väljer du vilken lista du vill att kontakterna ska prenumerera på.

Bild av menyn med listorna

I nästa steg kommer du välja vilka kontakter som ska prenumerera på listan och om de ska få ett bekräftelsemail eller inte samt om de ska få de automatiska utskick som är kopplade till listan.

När du är har valt lista klickar du på ”Fortsätt till sista steget”.

Bild av Fortsätt-knappen

På sidan ”Lägg till prenumerationer (steg 2 av 2)” väljer du vilka kontakter som ska prenumerera på listan du valt och om de ska bekräfta prenumerationen samt om de ska få de automatiska utskick som är kopplade till listan.

Kontakter

I avsnittet ”Kontakter” väljer du de kontakter du vill ska prenumerera på listan du valde i steg 1.

Bild av kontaktlistan

Om du tycker att kontaktlistan är ovanligt kort så beror det på att kontakter som redan prenumererar på den valda listan inte visas.

Att markera/välja kontakter

Du kan markera flera enskilda kontakter genom att hålla ned ctrl (Windows) eller cmd (Mac) och klicka på de kontakter som du vill markera. Du kan också avmarkera enskilda kontakter genom att hålla ned ctrl-tangenten (Windows) eller cmd-tangenten (Mac) igen och klicka på de markerade kontakter som du vill avmarkera.

Du kan markera en sammanhängande grupp kontakter genom att markera en kontakt och sedan hålla ned shift-tangenten (både Windows och Mac) och trycka på en kontakt under eller ovanför den kontakt du markerade först. Då markeras alla kontakter däremellan automatiskt. Vill du kan du sedan avmarkera enskilda kontakter i gruppen genom att igen hålla ned ctrl (Windows) eller cmd (Mac) och klicka på de kontakter som du vill avmarkera (precis som ovan).

Skicka bekräftelse?

I avsnittet ”Skicka bekräftelse?” väljer du om det ska skickas ett mejl till kontakterna där de får bekräfta att de vill prenumerera på nyhetsbrevet/utskicken.

Bild av "Skicka bekräftelse?"

Ja innebär att det skickas ut ett bekräftelsemejl till kontaken när prenumerationen lagts till. Kontakten kan då själv bestämma om hon/han vill ha utskicken/nyhetsbreven eller ej. Har kontakten inte gett sitt samtycke än så bör du välja ”Ja”.

Nej innebär att prenumerationen aktiveras så snart den lagts till. Kryssa för detta alternativ om kontakten redan har tackat ja till att få utskicken/nyhetsbreven.

Du kan ställa in hur du vill att bekräftelsemejlet ska se ut i inställningarna för respektive lista – gå till fliken ”Listor” (under ”Kontakter” i huvudmenyn), klicka på listans namn eller på redigerasymbolen ( "Redigera" ) och gå ned till ”Ändra inställningarna för bekräftelsemailet” (klicka på länken för att visa alternativen). Har du inte gjort några inställningar där så skickar vi ett standardmejl.

Skicka automatiska utskick?

Om du har automatiska utskick kopplade till listan visas också avsnittet ”Skicka automatiska utskick?”. Där väljer du om de automatiska utskicken ska skickas ut till de valda kontakterna eller inte.

Bild av "Skicka automatiska utskick?"

Ja innebär att de automatiska utskick som är kopplade till listan skickas ut till kontakten som vanligt så snart som hon/han har bekräftat sin prenumeration. Om du valde att inte skicka någon bekräftelse (under ”Skicka bekräftelse?” ovan) så räknas det som att prenumerationen godkändes på en gång.

Nej innebär att kontakten inte får något av de automatiska utskick som är kopplade till listan.

Nästa steg – spara

När du är klar klickar du på ”Spara och skapa prenumerationer”.

Bild av spara-knappen

Då kommer du tillbaka till prenumerationsöversikten och så visas det ett meddelande om hur många prenumerationer som lagts till.

Bild av bekräftelsemeddelandet