Hem  ›  0. Guider  ›  Kontakter – Genomgång

Kontakter – Genomgång

Taggar: ,

Fliken "Kontakter" ger dig en översikt över alla dina kontakter, deras prenumerationer och status. När du är inne på kontakt-fliken har du även möjlighet att gå till övriga underflikar som har med kontakterna att göra – "Prenumerationer", "Attribut", "Listor" och "API & Formulär".

Kontakter
Kontaktsidan ger dig en lista med samtliga kontakter sorterade efter när de senast blev uppdaterade. För att du snabbt och enkelt ska hitta rätt kontakt och få en bra överblick över kontaktens uppgifter presenterar vi e-postadressen, eventuellt för- och efternamn, eventuella prenumerationer och om kontakten är aktiv eller ej, dvs. om e-postadressen fungerade vid ditt senaste utskick. Kontaktlistan ger dig även filtreringsmöjligheter och sökfunktioner som du har tillgång till för att enklare hantera dina kontakter. Nedan går vi igenom fältet ”Kontakter” och dess olika användningsområden.

Kontakter

E-post

Under rubriken ”E-post” ser du kontaktens e-postadress och genom att klicka på kontaktens mailadress kan du gå in och redigera kontaktens uppgifter och prenumerationer. Du kan även hålla muspekaren över fältet ”E-post” för att sortera och/eller söka på dina kontakters e-postadresser samt visa e-postadresser i alfabetisk ordning. Om du söker en specifik kontakt, eller flera med delvis samma information (t.ex. samma förnamn eller samma domän i e-postadressen), rekommenderar vi att du använder sökfunktionen. I sökrutan har du även möjlighet att filtrera e-postadresserna i alfabetiskt ordning.

E-post

För att nollställa sökningen klickar du antingen på fliken ”Kontakter” uppe i menyn eller på knappen ” Återställ filtrering/sortering/sökning” som dyker upp ovanför verktygsfältet.

Namn

Rubriken ”Namn” presenterar det namn som finns inlagt för kontakten. Det redigerar du enkelt genom att klicka på kontaktens e-postadress. Du kan hålla muspekaren över fältet ”Namn” för att söka efter en specifik kontakt eller ett specifikt för-eller efternamn. Du har även möjlighet att sortera och visa namnet på dina kontakter i alfabetisk ordning genom att klicka på förhandsvalet ”Visa i alfabetisk ordning”.

Namn

För att nollställa sökningen klickar du antingen på fliken ”Kontakter” uppe i menyn eller på knappen ” Återställ filtrering/sortering/sökning” som dyker upp ovanför verktygsfältet.

Prenumerationer

Rubriken ”Prenumerationer” visar kontaktens eventuella prenumerationer och dess status. Mer information om statusbetydelser hittar du under rubriken ”Prenumerationer” nedan.

Prenumeration

Du har möjligheten att filtrera bland dina kontakter genom att hålla muspekaren över fältet ”Prenumerationer”. Du kan du välja att sortera och filtrera bland kontakter som är kopplande till en specifik prenumeration. Du kan nollställa sökresultatet genom att klicka på ”Visa alla kontakter”.

Uppdaterad

Under rubriken ”Uppdaterad” ser du senast gjorde en ändring på kontakten, t.ex. om du ändrar e-postadress på en specifik kontakt så uppdateras den och hamnar längst upp på listan under kontakter.

Uppdaterad

Under fliken ”Uppdaterad” kan du välja att filtrera kontakter som är uppdaterade under en viss tidsintervall. De intervall du har att välja mellan är ”De senaste 7 dagarna”, ”Den senaste månaden” och ” Det senaste året”. Du kan även välja att filtrera på de kontakter som är senast uppdaterade. Vill du nollställa filtret klickar du på ”Visa alla kontakter” bland filtreringsalternativen.

Aktiv

Under rubriken ”Aktiv” ser du om kontakten har en fungerande e-postadress. Symbolen är grön om e-postadressen är fungerande och röd om det är något fel och kontakten är inaktiv- d.v.s systemet skickar inte mail till kontakten. När du gör ett utskick och vi får ett felmeddelande tillbaka inaktiverar vi kontakten om det är ett permanent fel eller om vi har fått meddelande om tillfälligt fel vid tre olika tidpunkter.

Om kontakten är inaktiverad och du vet vad som är fel, t.ex. om e-postadressen är felstavad, kan du klicka på e-postadressen och rätta till felet. När du sparar (och e-postadressen är ändrad) aktiveras kontakten automatiskt. Skulle e-postadressen vara rätt men markerat som inaktiv så kan du klicka på ”Aktivera”, när du är inne och redigerar kontakten för att aktivera den på nytt.

Aktiv

När du håller muspekaren över fliken ”Aktiv” kan du välja att visa endast aktiva kontakter eller inaktiva kontakter. Du har även möjlighet att visa aktiva kontakter först alternativt inaktiva kontakter först. Detta passar utmärkt för dig som vill filtrera och rensa bland dina kontakter. För att nollställa filtret klickar du på ”Visa alla kontakter” bland filtreringsalternativen. 

Verktyg för att hantera kontakter

Fliken ”Verktyg” i ”Kontakter” ger dig möjligheten att bland annat lägga till kontakter, importera och radera kontakter samt exportera kontakter via en Excel-fil. Vi visar dig hur man går tillväga i texten nedan.

Lägg till kontakt

Med verktyget ”Lägg till kontakt” lägger du till enstaka kontakter. Vill du lägga till flera kontakter på en gång rekommenderar vi import-funktionen som gör detta snabbt och smidigt.

Importera Kontakter

Importera kontakter

Med verktyget ”Importera kontakter” lägger du till många kontakter på en gång, t.ex. genom att importera från en Excelfil eller från en textfil. Du importerar kontakter genom att klicka på ”Importera kontakter” och därefter klistrar du in dina kontakter via en Excel-fil eller, om du har kontakterna lagrade i ett e-postprogram till exempel, exportera dem till en CSV-fil och kopiera dem därifrån och slutligen slutför importen genom att koppla värden såsom e-post och för-och efternamn med systemet. Läs mer om hur man importerar kontakter i vår artikel ”Importera kontakter- Genomgång”

Importera Alla Kontakter

Exportera alla kontakter

Med verktyget ”Exportera alla kontakter” laddar du ned en lista med alla dina kontakter. Upp till 60 000 kontakter exporterar vi som en Excel-fil, för dig som har fler kontakter skapar vi istället en CSV-fil (komma-separerad lista).

KONTAKTER

I export-filen får du med kontaktens e-postadress, för- och efternamn, eventuella egna attribut och om kontakten är aktiv eller ej. Vill du få med kontaktens prenumerationer (dvs. de listor som kontakten ligger med på som prenumerant) bör du istället använda exportfunktionen under fliken ”Prenumerationer”.

Läs mer om hur man exporterar kontakter i vår artikel ”Hur exporterar jag mina kontakter och deras prenumerationer?”

Radera kontakter

I verktyget finns det två olika raderingsmöjligheter, en enkel där du raderar en kontakt i taget och en mer avancerad där du får med alla eller flera markerade kontakter med alla deras prenumerationer och status på dem (obekräftad, bekräftad och avslutad).

Radera Kontakter

Du kan radera en kontakt manuellt genom att markera önskad kontakt och därefter genom ”Verktyget” välja ”Radera alla markerade kontakter”. Markerar gör du genom att klicka på kryssrutorna framför kontakterna i kontaktlistan. Vill du markera/avmarkera alla synliga kontakter på den sidan du är kan du klicka i den översta kryssrutan. I annat fall har du möjligheten att radera alla kontakter eller kontakter från ett sök- eller sorteringsresultat. Då raderas kontakterna (och dess prenumerationer) som du har markerat.

Lägg till prenumeration(er)

I verktyget kan du lägga till en eller flera prenumerationer på dina kontakter. Det finns två olika tilldelningsalternativ, ett där du markerar en eller flera kontakter och väljer att lägga till prenumeration(er) för önskad kontakt. Vill du lägga till en prenumeration för flera kontakter klickar du för kryssrutan framför kontakterna i kontaktlistan och därefter i verktyget välja att lägga till prenumerationer för markerade kontakter. Du kan även markera samtliga kontakter på t.ex ett sökresultat genom att klicka i den översta kryssrutan framför fältet ”E-post” och därefter i verktyget välja att lägga till prenumeration(er) för samtliga kontakter.

Prenumerationer

Prenumerationer
Fliken ”Prenumerationer” hittar du under ”Kontakter” och är en fördjupning av kontaktlistan. Prenumerationslistan har en rad för varje prenumeration och visar detaljerad information om (1) vilken lista kontakten prenumererar på, (2) status på prenumerationer och (3) om prenumerationen hör till en lista som skickar ut automatiska utskick.

Kontaktlistan innehåller inte lika detaljerad information som prenumerationslistan. Detta innebär att en kontakt med tre prenumerationer finns med tre gånger i prenumerationslistan men endast en gång i kontaktlistan. Prenumerationslistan är utmärkt att använda om du t.ex. vill kunna filtrera på den lista kontakterna prenumererar på eller göra en export och få med information om prenumerationerna snarare än kontakterna.

Prenumerationer

Prenumerationernas olika status-typer

Obekräftad prenumeration (orange symbol)

Om en kontakt har lagt till sig själv via ett formulär på din hemsida eller om du valt att skicka ut en begäran om bekräftelse när du skapade prenumerationen sätts prenumerationen till obekräftad till att börja med. När sedan kontakten klickar på bekräftelselänken i mailet bekräftas prenumerationen och blir därmed fullt fungerande.

Att en prenumeration är obekräftad ser du genom att du har en orange symbol före list-namnet i kolumnen ”Prenumerationer” och efter står det ”Obekräftad. För ytterligare information kan du hålla musen över status-symbolen.

Skulle en kontakt låta bli att bekräfta sin prenumeration, t.ex. om bekräftelsemailet kommit bort eller om han/hon helt enkelt glömt av det, kan du skicka ut ett bekräftelsemail på nytt genom att gå in på kontakten (klicka på e-postadressen) och sedan klicka på pennan brevid prenumerationens namn.

Fullt fungerande prenumeration (grön symbol)

Om en kontakt har en fullt fungerande prenumeration, dvs. den inte är bekräftad eller avslutad och e-postadressen fungerar, visas en grön status-symbol före list-namnet.

Avslutad prenumeration alt. Inaktiv (röd symbol)

Om en kontakt har avslutat sin prenumeration, eller du har gått in och avslutat den åt honom/henne, visas en röd symbol före list-namnet och efter står det ”Avslutad”.

Den röda symbolen visas även om hela kontakten är inaktiv, dvs. att e-postadressen inte fungerade när vi försökte skicka till den, men då står det istället ”Inaktiv” efter list-namnet och kolumen ”Aktiv” visar en röd status-symbol.

Skulle någon kontakt ha avslutat sin prenumeration av misstag, eller helt enkelt ångrat sig, behöver du gå in på kontakten (genom att klicka på e-postadressen), radera prenumerationen och lägga till den på nytt. När du lägger till den på nytt måste du skicka ut en förfrågan om bekräftelse eftersom statusen kommer att vara ”Avslutad” tills dess att kontakten bekräftar sin prenumeration igen. Detta eftersom det inte ska gå att lägga till avslutade prenumerationer om och om igen utan att kontakten godkänner detta.

Attribut
Ett attribut är den extra information du vill ha om dina kontakter, t.ex. ”Företag” och ”Telefonnr”. För- och efternamn är alltså en form av attribut som vi lägger till för alla användare. Du kan enkelt använda både för- och efternamn och dina egna attribut för att göra dina utskick mer personliga när du redigerar ett utskick eller mall. Vill du ha fler uppgifter än förnamn och efternamn om kontakten kan du enkelt lägga till egna attribut genom att klicka på ”Lägg till attribut” och fylla i ett attributnamn innan du väljer att spara dina uppgifter.

Attribut

Listor
Under fliken ”Listor” hanterar du dina listor, dvs. den utskickslista som kontakterna kan ha prenumerationer på. I listor finner du information om antalet prenumeranter på vardera lista och om det är några pågående automatiska utskick som är kopplade till en specifik lista. Du kan även göra inställningar för bland annat avsändare och utformningen av bekräftelsemail genom att klicka på namnet på önskad lista.

Listor

API & Formulär

Under fliken ”API & Formulär” kan du skapa prenumerationsformulär och prenumerationslänkar som du kan använda på din hemsida eller blogg för att samla in prenumeranter. Här finns även dokumentation om Get a Newsletters API, som gör det möjligt att skapa kopplingar mellan Get a Newsletter och andra program-och system.

APIFORMULÄR