Hem  ›  0. Guider  ›  Attribut – Genomgång

Attribut – Genomgång

Taggar: , ,

På sidan ”Attribut” ser du en lista över alla dina attribut.

Attribut

Vad är ett attribut?

Ett attribut är information om din kontakt. Alla kontakter har attributen e-postadress, förnamn och efternamn. Du kan också lägga till egna attribut, t.ex. företagsnamn, medlemstyp, land – vad du vill.

Attributen kan du sedan använda i dina utskick för att göra dem mer personliga. Det gör du genom att referera till dem med den kod som visas i listan.

Attribut fungerar så fort man gör ett skarpt utskick. I testmail fungerar inte attributen men när man gör ett skarpt utskick ska attribut fungera både i mailklienten och när mottagaren öppnar mailet i webbläsaren. Däremot fungerar inte attributen när man sprider nyhetsbrevet online. Det finns en funktion inne i rapporter för att sprida nyhetsbrevet på exempelvis Facebook och då funkar det alltså inte, men i övrigt ska det fungera bra.

Exempel

Du driver en affär och har ett kundklubb med olika rabattnivåer beroende på hur mycket man köper. Ibland skickar du ut specialerbjudanden till dina kunder. För detta har du skapat attributen ”Medlemstyp” med koden ”[[medlemstyp]]” och ”Rabatt” med koden ”[[rabatt]]” och fyllt i dem för alla användare.

Skriver du då:

”Hej ##firstname##, du som är [[medlemstyp]]-medlem kan nu få [[rabatt]] % rabatt på dina inköp hos oss.”

Så skickas det som:

”Hej Martin, du som är silver-medlem kan nu få 5 % rabatt på dina inköp hos oss.”

…respektive…

”Hej Lene, du som är guld-medlem kan nu få 10 % rabatt på dina inköp hos oss.”

…förutsatt att Martin har ”silver” som medlemstyp och ”5” som rabattstorlek angivet i sin kontaktinfo, och att Lene har ”guld” och ”10” för motsvarande attribut. När du importerar kontakter kan du importera egna attribut på samma sätt som de fördefinierade attributen, du väljer bara vilken spalt som motsvarar vilket attribut.

Vad visar listan?

Listan ger dig en snabb översikt över attributens namn, hur många kontakter som använder attributet, attributets kod samt en ikon för att radera attributet.

Bild av attributöversikten

Attributnamn

Kolumnen ”Attributnamn” visar attributets namn. Klicka på namnet för att ändra attributets namn. (Se även avsnittet ”Redigera ett attribut/ändra attributets namn” nedan.)

Användning

Kolumnen ”Användning” visar antalet användare där attributet är angivet.

Kod att använda i utskick

Kolumnen ”Kod att använda i utskick” visar den kod du skriver i utskicket för att vi ska lägga in attributets värde där (själva värdet syns först i det slutgiltiga mejlet som skickas till användaren, gör ett testutskick om du vill se hur det ser ut).

Koden skapas när du skapar attributet första gången och ändras aldrig efter det, även om du ändrar attributets namn (för att inte förstöra om du väljer att skicka ett gammalt utskick på nytt).

Verktyg/radera

Det enda verktyg som finns för attribut är att radera dem (ett rött kryss). Se mer under ”Ta bort ett attribut” längre ned.

Lägg till ett attribut

För att lägga till ett attribut klickar du på knappen ”Lägg till attribut” uppe till höger.

Bild av attributöversikten med fokus på "Lägg till attribut"-knappen

Redigera ett attribut/ändra attributets namn

För att redigera ett attribut (för att ändra dess namn) klickar du på attributets namn i översikten.

Bild av attributöversikten med fokus på attributets namn

Ta bort ett attribut

För att ta bort ett attribut klickar du på det röda krysset längst till höger på samma rad. När du tar bort ett attribut försvinner all information som hör till det attributet i kontakterna (företagetsnamnet, medlemsnivån eller vilket attribut du nu väljer att ta bort).

Bild av attributöversikten med fokus på ta-bort-ikonen

Innan informationen tas bort får du en varning:

Radera Attribut

Vill du inte ta bort attributet så går du bakåt i historiken eller går till någon annan sida bara.

Importera attribut

Om du vill lägga till attribut för många kontakter är det lättaste sättet att importera kontakterna på nytt, tillsammans med sina attribut.