Hem  ›  0. Guider  ›  Aktivera automatiskt utskick – Genomgång

Aktivera automatiskt utskick – Genomgång

Taggar: , ,

Om du har ett automatiskt utskick som du pausat eller om vi stoppat det på grund av att ditt konto inte räckte till kan du enkelt starta det igen genom att klicka på ”Starta” ( [Starta-ikonen] ) under verktygen i listan med dina automatiska utskick.

Om det, under tiden utskicket varit pausat/stoppat, borde ha gått några mail till någon prenumerant får du välja vad vi ska göra med de mailen (”Skicka dem nu”, ”Planera om dem” eller ”Radera dem”).

Nedan går vi igenom de olika valen och förklarar vad de innebär.

Skicka dem nu

Väljer du ”Skicka dem nu” så kommer samtliga prenumeranter som borde ha fått mail under tiden som det automatiska utskicket var pausat/stoppat att få sitt mail på direkten.

Exempel med ”Skicka dem nu”

Du har ett automatiskt utskick som går ut till prenumeranter 2 timmar efter att de har bekräftat sin prenumeration. Nedan beskriver vi ett exempel på hur det kan se ut om du väljer ”Skicka dem nu”:

 1. Kl. 08.00 : Lisa skriver upp sig som prenumerant på listan med ditt automatiska utskick.
 2. Kl. 08.05 : Lisa bekräftar sin prenumeration.

          Du har nu totalt 1 fullt fungerande prenumeration på listan med ditt automatiska utskick.

 1. Kl. 08.30 : Sven skriver upp sig som prenumerant på listan med ditt automatiska utskick.
 2. Kl. 08.35 : Sven bekräftar sin prenumeration.

          Du har nu totalt 2 fullt fungerande prenumerationer på listan med ditt automatiska utskick.

 1. Kl. 09.00 : Du pausar ditt automatiska utskick.
 2. Kl. 10.05 : Nu borde Lisa få sitt mail, men eftersom det automatiska utskicket är pausat går det inte ut.
 3. Kl. 10.35 : Nu borde Sven få sitt mail, men eftersom det automatiska utskicket är pausat går det inte ut.
 4. Kl. 14.00 : Du aktiverar ditt automatiska utskick och väljer ”Skicka dem nu”.

          Eftersom du valde ”Skicka dem nu” så skickas de på direkten.

 1. Kl. 14.00 : Mailet går iväg till både Lisa och Sven.

Övriga prenumeranter får sina mail som vanligt eftersom det endast är de mail som borde gått ut under tiden då utskicket var pausat/stoppat som påverkas.

Planera om dem

Väljer du ”Planera om dem” så kommer samtliga prenumeranter som borde ha fått mail under tiden som det automatiska utskicket var pausat/stoppat att få sitt mail, men med tiden förskjuten motsvarande tiden utskicket varit pausat/stoppat.

Övriga prenumeranter får sina mail som vanligt eftersom det endast är de mail som borde gått ut under tiden då utskicket var pausat/stoppat som påverkas.

Exempel med ”Planera om dem”

Du har ett automatiskt utskick som går ut till prenumeranter 2 timmar efter att de har bekräftat sin prenumeration. Nedan beskriver vi ett exempel på hur det kan se ut om du väljer ”Planera om dem”:

 1. Kl. 08.00 : Lisa skriver upp sig som prenumerant på listan med ditt automatiska utskick.
 2. Kl. 08.05 : Lisa bekräftar sin prenumeration.

          Du har nu totalt 1 fullt fungerande prenumeration på listan med ditt automatiska utskick.

 1. Kl. 08.30 : Sven skriver upp sig som prenumerant på listan med ditt automatiska utskick.
 2. Kl. 08.35 : Sven bekräftar sin prenumeration.

          Du har nu totalt 2 fullt fungerande prenumerationer på ditt automatiska utskick.

 1. Kl. 09.00 : Du pausar ditt automatiska utskick.
 2. Kl. 10.05 : Nu borde Lisa få sitt mail, men eftersom det automatiska utskicket är pausat går det inte ut.
 3. Kl. 10.35 : Nu borde Sven få sitt mail, men eftersom det automatiska utskicket är pausat går det inte ut.
 4. Kl. 14.00 : Du aktiverar ditt automatiska utskick och väljer ”Planera om dem”.

          Eftersom du väljer ”Planera om dem” och utskicket varit pausat i 5 timmar förskjuter vi utskickstiden med 5 timmar.

 1. Kl. 15.05 : Mailet går iväg till Lisa.
 2. Kl. 15.35 : Mailet går iväg till Sven.

Övriga prenumeranter får sina mail som vanligt eftersom det endast är de mail som borde gått ut under tiden då utskicket var pausat/stoppat som påverkas.

Radera dem

Väljer du ”Radera dem” så kommer samtliga prenumeranter som borde ha fått mail under tiden det automatiska utskicket var pausat/stoppat att få leva utan sitt mail. Dessa mail raderas helt enkelt.

Övriga prenumeranter får sina mail som vanligt eftersom det endast är de mail som borde gått ut under tiden då utskicket var pausat/stoppat som påverkas.

Exempel med ”Radera dem”

Du har ett automatiskt utskick som går ut till prenumeranter 2 timmar efter att de har bekräftat sin prenumeration. Nedan beskriver vi ett exempel på hur det kan se ut om du väljer ”Radera dem”:

 1. Kl. 08.00 : Lisa skriver upp sig som prenumerant på listan med ditt automatiska utskick.
 2. Kl. 08.05 : Lisa bekräftar sin prenumeration.

          Du har nu totalt 1 fullt fungerande prenumeration på listan med ditt automatiska utskick.

 1. Kl. 08.30 : Sven skriver upp sig som prenumerant på listan med ditt automatiska utskick.
 2. Kl. 08.35 : Sven bekräftar sin prenumeration.

          Du har nu totalt 2 fullt fungerande prenumerationer på listan med ditt automatiska utskick.

 1. Kl. 09.00 : Du pausar ditt automatiska utskick.
 2. Kl. 10.05 : Nu borde Lisa få sitt mail, men eftersom det automatiska utskicket är pausat går det inte ut.
 3. Kl. 10.35 : Nu borde Sven få sitt mail, men eftersom det automatiska utskicket är pausat går det inte ut.
 4. Kl. 14.00 : Du aktiverar ditt automatiska utskick och väljer ”Radera dem”.

          Eftersom du väljer ”Radera dem” raderar vi samtliga mail som borde ha gått ut

 1. Kl. 14.00 och framåt : Inget mail går iväg till varken Lisa eller Sven eftersom de är raderade.

Övriga prenumeranter får sina mail som vanligt eftersom det endast är de mail som borde gått ut under tiden då utskicket var pausat/stoppat som påverkas.